Правни значај биомедицинске услуге чувања репродуктивних ћелија малолетног лица

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 451-466

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.451V

САЖЕТАК:

Законом о биомедицински потпомогнутој оплодњи из 2017. гodiне, проширен је круг субјеката којима, под одређеним условима, припада право на одложену употребу репродуктивних ћелија. У том смислу, домаћи законодавац определио се да наведено право призна и малолетним лицима у случајевима претеће неплодности. Остваривање права на одложену употребу репродуктивних ћелија подразумева, између осталог, и претходно пружање биомедицинских услуга замрзавања и чувања репродуктивних ћелија малолетног лица.

У раду се разматра оправданост оваквог законског решења са аспекта права детета, али и у светлу вршења родитељских права и дужности. Такође, анализирају се и услови, као и домашај права малолетних лица да им се у случајевима претеће неплодности омогући чување репродуктивних ћелија. Правилима законодавства о биомедицинској оплодњи искључује се могућност замрзавања и чувања ембриона добијеног употребом репродуктивних ћелија малолетних лица. Сходно томе, у контексту домаћег законодавства може се говорити једино о чувању репродуктивних ћелија лица која нису навршила 18. годину живота.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

малолетно лице, репродуктивне ћелије, замрзавање, чување, претећа неплодност, одложена употреба.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Argyle, C., Harper, J., Davies, M., Oocyte cryopreservation: where are we now?, Human Reproduction Update, No. 4/ 2016.
  • Cave, E., Maximisation of minors’ capacity, Child and Family Law Quarterly, No. 4/2011. Choudhry, S., Herring, J., European Human Rights and Family Law, Hart Publishing, Oxford – Portland, 2010.
  • Cutas, D., Smajder, A., Hens, K., Procreative Procrastination: The Ethics of Postponed Parenthood, Preventing Age Related Fertility Loss (Stoop, D., ed.), Springer International Publishing, Switzerland, 2018.
  • Mertes, H., Ethical Aspects of AGE Banking, Preventing Age Related Fertility Loss (Stoop, D., ed.), Springer International Publishing, Switzerland, 2018.
  • Michelmann, H. W., Nayudu, P., Cryopreservation of human embryos, Cell and Tissue Banking, No. 2/ 2006.
  • Präg, P., Mills, M., Assisted Reproductive Technology in Europe: Usage and Regulation in the Context of Cross-Border Reproductive Care, Childlessness in Europe: Contexts, Causes and Consequences (eds. Kreyenfeld, M., Konietzka, D.), Springer, Cham, Switzerland, 2017.
  • Sabatello, M., Are the kids all right? A child-centered approach to assisted reproductive technologies, Netherlands Quarterly of Human Rights, No. 1/2013.
  • Soanes, C., Waite, M., Hawker, S., Oxford Dictionary Thesaurus & Wordpower Guide, Oxford University Press, Oxford, 2001.
  • Trappe, H., Assisted Reproductive Technologies in Germany: A Review of the Current Situation, Childlessness in Europe: Contexts, Causes and Consequences (eds. Kreyenfeld, M., Konietzka, D.), Springer, Cham, Switzerland, 2017.
  • Valongo, A., Human Rights and Reproductive Choices in the Case-law of Italian and European Courts, European Journal of Health Law, No. 2/2014.