Правноисторијски поглед на адвокатску професију у српском праву

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 393-404

АУТОР(И): Биљана Гавриловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.393G

САЖЕТАК:

Предмет анализе у раду је адвокатура у српском праву током XIX и почетком XX века. Наиме, у другој половини XIX века постављени су темељи адвокатске професије на простору Србије. Структуру адвокатског реда чинили су учени људи, али и тзв. буџаклије, као и адвокати „пензионери“. Због тога, реноме српских адвоката био је знатно испод оног који су уживали адвокати у западној Европи. Шта више, вредност адвокатске услуге ниподаштавана је и од стране необразованог српског сељака. Стога, поставља се питање на каквим је основама изграђена адвокатска професија у српском праву и какве то последице има данас?

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

адвокат, правосуђе, услуга, цена.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вујанац, М. Вој., Правни основ адвокатовог права на награду, Бранич, бр. 10 и 11/1927.
 • Гарсон, М., Адвокат и морал, превео с француског: Добривој Дим. Бранковић, Београд, 1965.
 • Један јуриста, Адвокати и судије у Аустрији, Архив за правне и друштвене науке, књ. VI, бр. 2, Београд, 1908.
 • Јовановић, Ј., О адвокатској професији, Бранич, бр. 5/1927.
 • Лазаревић, М., Опаске на нацрт Закона о адвокатима – чл. 4 (тач. 2. и 7.), 6. и 32. -, Бранич, бр. 9/1901.
 • Митровић, А., Адвокати у Аустрији, Бранич, бр. 11 и 12/1906.
 • Несторовић, Б. Ђ., Правне расправе, Београд, 1911.
 • Нешто о адвокатском раду, Бранич, бр. 3/1925.
 • Павловић, М., Правна европеизација Србије 1804-1914, Крагујевац, 2008.
 • Павловић, М., Развитак права, Крагујевац, 2013.
 • Полићевић, С. Мих., Наша професија, Бранич, бр. 9/1901.
 • Предлог закона о адвокатима у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Бранич, бр. 9 и 10/1926.
 • Робер, А., Адвокат, превео с француског: Т. Илић, Бранич, бр. 4/1925
 • Робер, А., Адвокатов живот, превео с француског: Добр. Дим. Бранковић, Бранич, бр. 7. и 8/1926.
 • Стефановић, В. Љуб., Заштита адвокатског реда, Бранич, бр. 1/1925.
 • Челцов, М., О адвокатској професији и правној природи совјетске адвокатуре, Архив за правне и друшвене науке, бр. 1-6/1946.
 • Зборник закона и уредба издани у Књажеству Србији од почетка па до краја 1865, XVIII, Беорад 1865, http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type= publications&id=5219&m=2#page/2/mode/2up, приступљено: 31.01.2020.
Интернет странице