Правни основ и критеријуми за стицање порекла робe

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 961-974

АУТОР(И): Дијана Савић Божић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.961SB

САЖЕТАК:

Порекло робе се одређује приликом извоза робе да би се остварило право ослобођења царине на робу у земљи у коју се увози под условом да та земља спада у чланице царинских унија или те земље имају уговор о бесцаринској трговини. Циљ рада је да на сажет и једноставан начин објасни основне појмове из области правила о пореклу робе, као и правни основ и критеријуме за стицање порекла робе. Преференцијално порекло се додељује роби из одређених земаља када испуњавају правила о пореклу која су предвиђена у одговарајућем преференцијалном аранжману. У овом случају, роба би могла имати користи од смањене царине или чак ослобођене царине. Треба напоменути да сви производи немају преференцијално порекло. Непреференцијално порекло се добија када се роба у „потпуности добије“ у једној земљи или, када су две или више земаља укључене у производњу производа, порекло се добија када је роба прошла своју последњу, значајну, економски оправдану обраду или рад, у предузећу опремљеном у ту сврху, што доводи до производње новог производа или представља важну фазу производње. Сваки производ нужно има не-преференцијално порекло, које може бити различито од његовог преференцијалног порекла.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

порекло робе, правни основ, међународни уговори

ЛИТЕРАТУРА:

  • Богићевић, Т., Примена правила о пореклу робе – Регионална Конвенција о пан – евро – медитеранским преференцијалним правилима о пореклу, Београд, 2017.
  • Brenton, P., Imagawa, H., Rules of Origin, Trade, and Customs in Customs Modernization, Handbook, World Bank, 2005.
  • Brenton, P., Ozden, C., Trade Preferences for Apparel and the role of Rules of Origin, PREM Trade and Development Research Group (DECRG), The World Bank, Washington, DC, 2006.
  • Estevadeordal, A., Suominen, K., Rules of Origin in the World Trading System, Paper prepared for the Seminar on Regional Trade Agreements and the WTO, Geneva, 2003.
  • Закон о потврђивању Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу, (Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 7/2013).
  • Закон о потврђивању споразума о измени и приступању споразума о слободној трговини у централној Европи – CEFTA 2006 (Службени гласник – Међународни уговори, бр. 88/07)
  • Закон о потврђивању споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава EFTA (Службени гласник – Међународни уговори, бр. 06/10).
  • Миловановић, Г., Преференцијални трговински споразуми и мултилатерални трговински систем: поуке за Србију, Зборник радова: Положај и перспективе Србије у европској и светској привреди, Крагујевац, 2010.
  • Уредба о царински дозвољеном поступању с робом, (Службени гласник РС, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 и 93/2018).
  • Harris, J. T., Rules of Origin for Development: From GSP to Global Free Trade, IDB Working Paper Series WP-I35. Inter-American Development Bank, 2009.