Eлектронски маркетинг и друштвене мреже

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 67-74

АУТОР(И): Игор Камбовски

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.067K

САЖЕТАК:

Савремено дигитално друштво је настало под силним утицајем интернета, његове глобалне експанзије и доступности. Интернет је омогућио потпуно нов начин приступања информацијама и постао је главни извор података из свих области. Компаније које послују и продају путем интернета имају могућност пружања директног маркетинга и приступа неограниченом броју потрошача на глобалном тржишту. Маркетиншке активности почињу пре него што отпочне процес производње. Компанија мора урадити детаљну анализу тржишта, потребе потрошача, мора да креира најбољу продајну стратегију и да изабере најоптималнију форму производа, па тек онда да приступи фази промовисања како би придобила највећи део тог тржишта. У условима електронске трговине ове фазе маркетинга добијају нову димензију, с обзиром на могућности које пружа интернет, глобализација трговине и доступност информација. Компаније које послују онлајн, у оквиру електронске трговине, користе друштвене мреже за праћење реакција корисника као потенцијалних купаца, како би их сврстали у циљне групе и наставили са директним маркетингом

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

електронски маркетинг, е-трговина, друштвене мреже

ЛИТЕРАТУРА: