Хибридна права као правни оквир за пружање хибридних услуга: примјер сурогатства

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 467-481

АУТОР(И): Драган Дакић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.467D

САЖЕТАК:

Општи циљ овог рада је да истражи да ли хибридна права која се стварају у оквиру регионалног система заштите људских права у Европи могу да успоставе правни оквир на националном нивоу за пружање хибридних услуга. Општи циљ је истражен на примјеру сурогатства као врсте хибридног права из групе репродуктивних права. Сходно томе, главни предмет истраживања је питање да ли заштита сурогатства на регионалном нивоу, која је по свом карактеру посредна, доводи до увођења националног правног оквира за пружање повезаних (хибридних) услуга. Истраживање је проведено тако што је прво објашњен појам хибридних права као и начин њиховог стварања а касније је дефинисан појам хибридних услуга за потребе овог рада. Након дефинисања појма хибридних права анализирано је да ли репродуктивна права могу да се сврстају у ту групу као и то да ли сурогатство има карактеристике хибридног права. Главни метод који је коришћен током истраживања јесте студија случаја у комбинацији са другим методама. Општи резултати истраживања указују да хибридна права доводе до успостављања правног оквира на националном нивоу за пружање хибридних услуга; да су репродуктивна права хибридна права и да сурогатство спада у групу хибридних права. Најважнији резултат истраживања јесте да чак и посредна заштита сурогатства путем регионалног система заштите људских права производи два ефекта на национално законодавство и то: 1) либерализацију односно укидање рестрикција тамо гдје оне постоје и 2) увођење правног оквира  за регулисање повезаних хибридних услуга. Најзначајнији допринос овога рада јесте у објашњењу начина на који хибридна права развијају правни оквир за пружање хибридних услуга. Споредно, рад доприноси развоју доктрине о хибридним правима у домаћој правној мисли.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

хибридна права, регионална заштита људских права, сурогатство, хибридне услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Alston, P., Conjuring Up New Human Rights: A Proposal for Quality Control, American Journal of International Law, No. 3/1984.
 • Amram, D., Pursuing the Best Interest of Children in Non-Traditional Families, European Journal of Law Reform, vol. 17, No. 2/2015.
 • Аничић, С., Хришћанске перцепције појма и сврхе брака по учењу Православне цркве: прилог о расправи о редефинирању традиционалног брака, Српска правна мисао, бр. 48/2015.
 • Cook, J. R., State Responsibility for Violations of Women’s Human Rights, Harvard Law School Human Rights Journal, No. 1/1994.
 • Iliadou, M., Surrogacy and the ECtHR: Reflections on Paradiso and Campanelli v Italy, Medical Law Review, Vol. 27, No. 1/2019.
 • Kreimer, S., Lines in the Sand: The Importance of Borders in American Federalism, University of Pennsylvania Law Review, No. 150/2002.
 • Miller, М. A., Sexual but not reproductive: Exploring the Junction and Disjunction of Sexual and Reproductive Rights, Health and Human Rights, Reproductive and Sexual Rights, Vol. 4, No. 2/2000.
 • Moodley, A., Defining Reproductive Rights, Agenda: Empowering Women for Gender Equity, Reproductive Rights, No. 27/1995.
 • Mulligan, A., Identity Rights аnd Sensitive Ethical Questions: The European Convention оn Human Rights аnd the Regulation оf Surrogacy Arrangements, Medical Law Review, Vol. 26, No. 3/2018.
 • Tobin, B., Forging a surrogacy framework for Ireland: the constitutionality of the post-birth parental order and pre-birth judicial approval models of regulation, Child and Family Law Quarterly, 29, No. 2/2017.
 • Freedman, R., `Third Generation’ Rights: Is There Room for Hybrid Constructs within International Human Rights Law? Cambridge Journal of International and Comparative Law, No. 2/2013.
 • Scherpe, J., The Present and Future of European Family Law, Cheltenham: Edward Elgar, 2016.
 • Yetano, Т. M., The constitutionalisation of party autonomy in European family law, Journal of Private International Law, 6:1/2010.