Етички и правни аспекти узимања органа од умрлих малолетних лица

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 483-500

АУТОР(И): Тамара Младеновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.483M

САЖЕТАК:

Трансплантација органа је, као изузетно захтевна, али важна медицинска интервенција, одувек пружала значајан простор супротстављању различитих правних и етичких принципа. Разматрањем могућности да се у улози донора појави осетљива категорија лица, као што су малолетници, тај простор се додатно проширује. Међутим, док се из наведених разлога забрањује трансплантација органа са живих малолетних лица, кадаверична трансплатација органа са умрле деце је легална у праву Републике Србије. У раду се анализира управо овакво, законски регулисано донирање органа, које подразумева могућност узимања органа од преминулог малолетног лица.

Док са једне стране постоји растућа потреба за узимањем органа од деце у циљу њихове трансплантације и очувања живота другог детета одговарајућег узраста, оваква одлука има значајан емотивни утицај, пре свега, на родитеље детета. Будући да се родитељи појављују као једини овлашћени титулари права на одлучивање о сагласности са трансплантацијом органа преминулог малолетника, неопходно је анализирати природу права које они поседују над телом и органима детета. Такође, важно је указати на потребу за детаљнијим правим уређењем услова за обављање трансплантације, као и на нужност обезбеђења аутономије воље малолетног лица у погледу донирања органа, коју би оно могло остварити за живота.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

донирање органа, преминули малолетници, сагласност родитеља, кадаверична трансплантација, аутономија воље даваоца.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bouiler, W., Sperm, Spleens, and Other Valuables: The need to Recognize Property Rights in Human Body Parts, Hofstra Law Review, No. 3/1995.
 • Brazier, M., Organ retention and return: problems of consent, Symposium on consent and confidentiality, Manchester, 2002.
 • Brierley, J., Hasan, A., Aspects of deceased organ donation in paediatrics, British Journal od Anaesthesia, Vol. 108, Supplement 1, January/2012.
 • Büchler, A., Regulating the Sacred Organ Donation and Transplantation: Autonomy and Integrity of the Person or Social Responsibility of the Body?, The Straus Institute Working Paper, No. 01/2012.
 • Van Assche, K. и др., Living tissue and organ donation by minors: Suggestions to improve the regulatory framework in Europe, Medical Law International, No. 1-2/2016.
 • Влашковић, В., Правни и етички аспекти донирања органа са живих и пунолетних лица неспособних за расуђивање, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Влашковић, В., Услуге предузимања већих медицинских захвата над дететом са аспекта вршења родитељског права, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Водинелић, В., Грађанско право, Увод у грађанско право и Општи део грађанског права, Београд, 2014.
 • Вуковић, М., Милошевић, З., Мољевић, Н., Трансплантација јетре: Хируршки, етички и религијски поглед, Нови Сад, 2010.
 • Гамс, А., Основи стварног права, осмо издање, Београд, 1980.
 • Engström, I., Ethical reflections on organ donation from children, Acta Paediatrica, Nurturing the child, Örebro, Sweden, No. 9/2011.
 • Herring, J., Chau, P.-L., My body, your body, our bodies, Medical Law Review, No. 1/2007. Herring, J., Medical Law and Ethics, Second edition, Oxford University Press, New York, 2008.
 • Matthews, P., Whose Body? People As Property, Current legal problems, Volume 36, No. 1/1983.
 • Moldovan, S., Organ Transplantation and the Orthodox Christian Argument For Love, Romanian Journal of Bioethics, No. 4/2009.
 • Мујовић-Зорнић, Х., Донација и трансплантација органа, Београд, 2013.
 • Планојевић, Н., Живојиновић, Д., Промет делова човековог тела у нашим новим прописима и Преднацрту Грађанског законика, Правни живот, бр. 10/2019.
 • Радишић, Ј., Медицинско право, Београд, 2008.
 • Rao, R., Property, Privacy, and the Human Body, Boston University Law Review, Vol. 80, No. 359/2000.
 • Rosof, B. D., The Worst Loss: How families heal from the death of a child, Henry Holt and Company, LLC, New York, 1995.
 • Sarnaik, A., Neonatal and Pediatric Organ Donation: Ethical Perspectives and Implications for Policy, Frontiers in Pediatrics, 2015.
 • Steinberg, D., Kidney transplants from youg children and the mentally retarded, Theoretical Medicine and Bioethics, No. 4/2004.
 • Quigley, M., Self-Ownership, Property Rights, and the Human Body, A legal and philosophical analysis, Bioetics and Law, Cambridge University Press, 2018.
 • Weiss, J. M., Perêz Blanco, A., Gelbart, B., Special issues in pediatric deceased organ donation, Intensive Care Medicine, No. 3/2019.