Високо образовање у ванредном стању

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 621-629

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.621M

САЖЕТАК:

У раду се разматра утицај глобалне кризе настале услед појаве пандемије изазване новим корона вирусом на услужну делатност у области високог образовања. Мере које је већина држава предузела у ограничавању и обуздавању последица епидемије на живот и здравље људи и друштва у целини, довеле су до страховитог удара на привредне делатности на глобалном нивоу. Овај удар на целокупну економску активност у пуној мери се одразио и на сектор услужних делатности у целини, па тако и на услуге, како у области образовања уопште, тако и у области високог образовања. Из тог разлога, овај рад је посвећен критичкој анализи проглашених мера, начина њихове примене и последица које су произвеле. Поред тога, овај рад је такође посвећен и предлагању евентуалних нових приступа како би услужна делатност у овој изузетно важној области, не само одговорила на постојеће изазове новог доба, већ и представљала развојни мотор нашег друштва у целини у будућим временима пред нама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

високо образовање, ванредно стање, епидемија, пандемија, учење на даљину.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Матић, Д., Високо образовање: између јавне услуге и комерцијалне услужне делатности, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
  • Матић, Д., Високо образовање у Србији и развој информационо-комуникационих технологија, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 10, Крагујевац, 2019.
  • Одлука о проглашењу ванредног стања, Службени гласник РС, бр. 29/2020.
  • Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник РС, бр. 29/2020.
  • Одлука о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, Службени гласник РС, бр. 30/2020-3.
  • Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, Службени гласник РС, бр. 66/2020.
  • Препоруке за факултете, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, доступно на адреси http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Fakulteti.pdf