Јавно-услужна димензија економске дипломатије у ери глобализације

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 583-594

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.583L

САЖЕТАК:

У овом раду биће размотрене основне теоријске поставке делатности економске дипломатије, као, по много чему, специфичног сегменета савремене дипломатије. Аутор ће утврдити основну садржину коју овој делатности приписују савремени глобализовани економски односи, чинећи је готово незаобилазном ставком националних напора за повећањем конкурентности домаћих економија. Такође, у раду ће бити указано на предности и недостатке основних организационих модела реализације економско- дипломатских активности. Посебној анализи биће подвргнути фактори који на генералном и посебном плану, осигуравају веће шансе за остварење циљева економско-дипломатских мисија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

економска дипломатија, јавне услуге, глобализација, економски интереси

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bayne, N., Woolcock, S., What is Economic Diplomacy?, in: Bayne, N.,Woolcock, S. (eds.), The New Economic Diplomacy, 4th Edition, New York, 2017.
 • Баздан, З., Господарска дипломација и патолошки трендови глобалне економије. Case study: Република Хрватска, Пословна изврсност, вол. 5, бр. 1/2011.
 • Биланџић, М., Барун, И., Послована знања у функцији развоја: господарска дипломација у Републици Хрватској, Маркет-Тржиште, вол. 25, бр. 1/2013.
 • Дашић, Д., Дипломатија – савремена и економска, Београд, 2013.
 • Eban, A., Interest and Conscience in Diplomacy, Society, Vol 23. Issue 3/1986.
 • Evans, G., Newnham, J., The Penguin Dictionary of International Relation, London, 1998. Morgenthau, H. J., Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York, 1968.
 • Okano-Heijmans, M., Conceptualizin Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Stydies, in: Van Bergeik, P.A.E., Okano- Heijmans, M., Melissen, J. (eds.), Economic Diplomacy-Economic and Political Perspectives, Boston, 2011.
 • Papadimitriou, P., Pistikou, V., Economic Diplomacy and Security in Sovereign States, Procedia Economics and Finance, Vol. 9/2014.
 • Peksen, D., Cooper Druru, A., Economic Sanctions and Political Repression: Assessing the Impact of Coercive Diplomacy on Political Freedoms, Human Rights Review, Vol. 10, Issue 3/2009.
 • Пенев, С., Удовичић, Б., Ђукић, М., Економска дипломатија у Србији: карактеристике и могућности за унапређење, Економске теме, вол. 52, бр. 3/2014.
 • Potter, E., Branding Canada: The Renaissance of Canada’s Commercial Diplomacy, International Studies Perspectives, Vol. 5, Issue 1.
 • Saner, R., Yiu, L., International Economic Diplomacy: Mutation in Post-modern Times, Netherlads Institute of International Relations ¢Clingendael¢, Discussion Paper No. 84, January 2003, доступно на: www.clingendael.nl/cli/publ/diplomacy/pdf.
 • Siebert, H., The World Economy, Second Edition, London and New York. 2002.
 • Steger, U., Corporate Diplomacy: The Strategy for a Volatile, Fragmented Business Environment, Hoboken. 2003.
 • Feltham, R.G., Diplomatic Handbook, Eight Edition, Boston, 2004.
 • Woolcock, S., European Union Economic Diplomacy: The Role of the EU in External Economic Relations, Burlington, 2012.
 • Yakop, M., Van Bergeik, P., The Weight of Economic and Commercial Diplomacy, Working Paper No. 478/2009, доступно на: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1469137.