Категорија Усклађивање ПС Србије са стандардима Европске Уније (2022)

КОНВЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 309-335) АУТОР(И): Бранислав Симоновић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се врши анализа одредби 5, 6, 13 и 63 Конвенције Уједињених нација против корупције, у којима се…

Детаљније

ЕУ СТАНДАРДИ КРИВИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ У ДОМЕНУ ФАЛСИФИКОВЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА И ДОМАЋЕ МАТЕРИЈАЛНО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 293-308) АУТОР(И): Снежана Соковић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Познавање проблема фалсификованих лекова и медицинских средстава и разумевање стандарда постављених Конвенцијом о фалсификовању фармацеутских производа и сличним кажњивим…

Детаљније

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА УСТАВНИХ СУДОВА У АУСТРИЈИ И ИТАЛИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 281-289) АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уставни суд је гарант правне државе. Његова основна функција је обезбеђивање заштите основних људских и мањинских права и слобода…

Детаљније

КОНЦЕПТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ОСТВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 267-279) АУТОР(И): Дејан Вучинић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Јавно-приватно партнерство је модел пословања који се у развијеним земљама користи у различитим модалитетима већ дуги низ година. Истини…

Детаљније

ПОЈАМ И ОБЛИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 247-266) АУТОР(И): Аника Ковачевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сарадња градова и општина различитих држава представља област која није у потпуности истражена и која отвара бројна питања и…

Детаљније

ЉУДСКО ПРАВО НА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 237-246) АУТОР(И): Никола Ивковић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду анализира питање људских права у светлу ере све веће промоције заштите података о личности као нормативно…

Детаљније

РУДАРЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА: МЕЂУСОБНИ ОДНОС ПРАВА НА ДИГИТАЛНУ ПИСМЕНОСТ И РЕПРОДУКТИВНЕ АУТОНОМИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 225-236) АУТОР(И): Драган Дакић  Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У ширем смислу, овај рад има за предмет истраживања процес дигиталне трансформације људских права у свеопштем процесу друштвене трансформације.…

Детаљније

РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРИПРАВНИКА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 207-223) АУТОР(И): Александар Антић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Приправници су лица без одговарајућег радног искуства, које би им омогућило самостално обављање послова на конкретном радном месту. Како…

Детаљније

ПОЛОЖАЈ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 185-206) АУТОР(И): Милан Рапајић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Поређење положаја Народне скупштине Републике Србије и Европског парламента треба да послужи бољем схватању два тока који имају доста…

Детаљније

УСТАВНА НАЧЕЛА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 161-184) АУТОР(И): Јелена Вучковић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уставна начела јесу сложено и вишеслојно питање које премашује границе искључиво академских промишљања о суштини (уставно)правног поретка и квалитета…

Детаљније