ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА УСТАВНИХ СУДОВА У АУСТРИЈИ И ИТАЛИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 281-289)

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.281K

САЖЕТАК:

Уставни суд је гарант правне државе. Његова основна функција је обезбеђивање заштите основних људских и мањинских права и слобода и судска контрола уставности и законитости нормативних аката. Свакој савременој држави је важно да организује своје уставно судство на што ефикаснији начин, и на том путу су јој свакако од помоћи упоредноправна решења и искуства. Да бисмо потпуно разумели улогу коју има овај државни орган, анализирали смо Уставни суд Аустрија, а потом и Италије. Уставни судови ових држава су имали велики утицај приликом уређивања начина функционисања, али и организације многих уставних судова, али и Уставног суда у Републици Србији. Сматрали смо да је важно посветити пажњу овом питању, јер је правилно разумевање сваке институције, почев од самог њеног настанка до модерних облика у којима данас егзистира, од пресудног значаја за потпуну имплементацију и постизање сврхе у животу државе и њених грађана.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Уставни суд, Аустрија, Италија, судије, правна држава.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Булајић, С., Уставно судство-нужност модерне правне државе, Зборник радова: Актуелна уставна и друга питања конституисања правне државе, Београд, 1994.
 • Вучић, О., Петров, В., Симовић, Д., Уставни судови бивших југословенских република, Београд, 2010.
 • Gambino, S., Saccomanno, A., Организација и функционисање Уставног суда Италије, Правни живот, бр. 11/1997.
 • Кошутић, Б., Границе уставног суда у остваривању владавине права, Зборник радова: Улога и значај уставног суда у очувању владавине права, Београд, 2013.
 • Кулић, Д., Уставно судство у свету, Београд, 1982.
 • Марковић, Р., Уставно право и политичке институције, Београд, 1996.
 • Марковић, Р., Уставно право, Београд, 2017.
 • Мијановић, Г., Контрола уставности закона, Српско Сарајево, 2000.
 • Пејић, И., Начело поделе власти и уставно судство, Зборник радова: Улога и значај уставног суда у очувању владавине права, Београд, 2013.
 • Sadurski, W., Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe, Springer, 2008.
 • Стојановић, Д., Уставно судство и заштита права и слобода човека и грађанина, Правни живот бр. 12/1995.
 • Филиповић, М., Независност уставно – судске функције, Правни живот. бр. 11/1997.