ЉУДСКО ПРАВО НА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 237-246)

АУТОР(И): Никола Ивковић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.237I

САЖЕТАК:

Аутор у раду анализира питање људских права у светлу ере све веће промоције заштите података о личности као нормативно заштићене категорије. Генеза развоја се посматра кроз ретроспективу људског права на приватност. Потом се анализира ток међународних норми, као и политичка и правна структура заштите у дигиталној ери. Општа уредба General Data Protection Regulation (па на основу оригиналног назива и скраћеница GDPR), допринела је општој регулацији и проширивању питања људског права на приватност. Ово се рефлетковало и на простор наше државе. Усвајањем новог нормативног оквира и предвиђањем механизама заштите, покренута је нова ера дигиталне безбедности. Упоредо са нормирањем расте и интересовање јавности за питања заштите података. У исто време као изазов се поставља и изазов адекватног образовања као неопходног супстрата приликом имплементирања новина. Под ово питање долази и питање оспособљености субјеката који би требало да буду промотери и регулатори области заштите људског права на приватност у име државних органа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

људска права, право на приватност, заштита података,, GDPR, ЗЗПЛ.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Андоновић, С., Основи права заштите података о личности, Београд 2020. Becker, W., Правна држава и људска права, Загреб, 1997.
  • Гајин, С., Људска права, правино систематски оквир, Београд, 2012.
  • Дилигенски, А., Прља, Д., Facebook, заштита података и судска пракса, Београд, 2019.
  • Тадић, Љ., Политиколошки лексикон, Београд, 1996.
  • Томушен, К., Људска права између идеализма и реализма, Београд, 2006.
  • Hoffmann-Riem, W., Artificial Intelligence as a Challenge for Law and Regulation, In: Wischmeyer, T., Rademacher, T. (eds) Regulating Artificial Intelligence. Springer, Cham. 2020. Colonna, L., Europe Versus Facebook: An Imbroglio of EU Data Protection Issues, In: Gutwirth,
  • S., Leenes, R., De Hert, P. (eds) Data Protection on the Move. Law, Governance and Technology Series, vol 24. Springer, Dordrecht Dordrecht, 2016.