Категорија Усклађивање ПС Србије са стандардима Европске Уније (2022)

ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА ТЕЛЕСНЕ КАЗНЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 19-28) АУТОР(И): Биљана Гавриловић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се обрађује питање телесних казни у српском праву, почев од Немањићке Србије, па до 70-их година XIX…

Детаљније

ДЕФЕКТИ ПРЕТПОСТАВКЕ НЕВИНОСТИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 3-17) АУТОР(И): Марко Павловић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У чланку се полази од терминолошке конструкционе грешке. Творац је до дефиниције претпоставке невиности дошао тако што је у…

Детаљније