Категорија Усклађивање ПС Србије са стандардима Европске Уније (2022)

ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ И ПОПУЛИСТИЧКЕ ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 151-159) АУТОР(И): Дејан Матић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра проблем друштвених медија и популистичких политичких партија у БиХ. Последњих пар деценија сасвим јасно указују…

Детаљније

ОСВРТ НА ИНСТИТУЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 135-149) АУТОР(И): Зоран Јовановић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Заштитник грађана представља једну од најзначајнијих институција у области заштите људских права и основних слобода. Специфичан по својој правној…

Детаљније

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 123-134) АУТОР(И): Бојан Урдаревић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Злостављање на раду представља негативни феномен чијем се сузбијању тежи. Свако има право на лично достојанство, али и на…

Детаљније

САНКЦИЈЕ И ОБАВЕЗА ДРЖАВЕ КАНДИДАТА ДА УСКЛАДИ СПОЉНУ ПОЛИТИКУ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 105-122) АУТОР(И): Милан Палевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Главни предмет истраживања у овом раду јесте питање у којој мери су државе кандидати за чланство у Европској унији…

Детаљније

ЉУДСКА ПРАВА У ЕРИ COVID19 – РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЕСЉП

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 95-103) АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира појам људских права под изазовима пандемије COVID19. Судар два принципа, принципа јавног здравља са једне…

Детаљније

ПРОМЕНE УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА И РЕФЕРЕНДУМ ИЗ ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 77-93) АУТОР(И): Драган Батавељић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Имајући у виду да већ одавно, такорећи, од самог доношења Устава Републике Србије из 2006. године, постоје захтеви за…

Детаљније

ПРАВО ЛОВА У РИМСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 67-74) АУТОР(И): Саша Туцаковић  Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У римском праву је начелно постојало слободно право лова које се огледало са једне стране у третману дивљих животиња…

Детаљније

ПРАВНИ ЗНАЧАЈ ОПАСНОСТИ ШТЕТЕ КОД „LOCATIO CONDUCTIO REI“

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 57-66) АУТОР(И): Милица Соврлић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Према правилима римског права уколико је постојала опасност да настане штета од грађевине (vitium aedium) угрожени сусед је имао…

Детаљније

„DONATIO ANTE (PROPTER) NUPTIAS“

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 49-55) АУТОР(И): Срђан Владетић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Donatio ante (propter) nuptias представљао је имовину коју муж или неко други у његово име поклања жени, пре или…

Детаљније

ЈЕДАН УПОРЕДНОПРАВНИ ПРИМЕР РЕЦЕПЦИЈЕ: КАЗНА ПОЛИЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ФРАНЦУСКОМ, ПРУСКОМ И КАЗНИТЕЛНОМ ЗАКОНИКУ ЗА КЊАЖЕСТВО СРБИЈУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 29-48) АУТОР(И): Милица Маринковић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду даје историјско-правни и упоредно-правни преглед настанка, развитка и рецепције казне полицијског надзора у француском, пруском и…

Детаљније