ЉУДСКА ПРАВА У ЕРИ COVID19 – РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЕСЉП

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 95-103)

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.095D

САЖЕТАК:

У раду се анализира појам људских права под изазовима пандемије COVID19. Судар два принципа, принципа јавног здравља са једне и људских права са друге стране допринео је разноврсним интерпретацијама и примерима из праксе. У складу са тим посматра се простор Републике Србије. Начин на који су ограничена људска права одлукама државне управе подложан је критичком посматрању. У исто време друштвена превирања и протести који су избијали не само у Србији него и широм света, доказ су да није постојао јединствен став и разумевање изазовне пандемијске ситуације. На том трагу посматрају се и ставови Европског суда за људска права. Поред кратког временског периода, већ постоје пресуде ЕСЉП које могу указивати на актуелне ставове праксе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

људска права, ванредно стање, ванредна ситуација, COVID19, ЕСЉП.

ЛИТЕРАТУРА: