ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ И ПОПУЛИСТИЧКЕ ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 151-159)

АУТОР(И): Дејан Матић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.151M

САЖЕТАК:

У раду се разматра проблем друштвених медија и популистичких политичких партија у БиХ. Последњих пар деценија сасвим јасно указују на несумњив пораст традиционалних и популистичких покрета, како на левој, тако и на десној страни политичког спектра,како у Европи,тако и у државама у региону. Имајући у виду, како растући значај друштвених медија у комуникацији политичких актера са бирачима у Европи, тако и поприличан утицај популистичких политичких актера на политички живот у региону, неопходност ваљане критичке анализе усмерене у циљу расветљавања и објашњавања преношења популистичких ставова бирача у савременом друштву, постаје несумњива. Од посебног је значаја посветити се анализи датог питања управо у Босни и Херцеговини, будући да су изазови које популизам ствара у овој држави, не само подједнако присутни као и у остатку региона, већ истовремено и знатно мање документовани.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

популизам, друштвене мреже, политичке партије, избори, национализам.

ЛИТЕРАТУРА: