ПОЛОЖАЈ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 185-206)

АУТОР(И): Милан Рапајић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.185R

САЖЕТАК:

Поређење положаја Народне скупштине Републике Србије и Европског парламента треба да послужи бољем схватању два тока који имају доста паралели – интеграције Европске уније и (за сада) приближавање Републике Србије Европској Унији. Ради се о два законодавна органа која поред неких сличности имају и бројне разлике. Док је Европски парламент део законодавства Европске уније, Народна скупштина Републике Србије има пуна законодавна овлашћења. Разлика лежи у чињеници да Народна скупштина представља орган власти државе а Европски парламент је институција политичке и економске заједнице, која још увек није држава. Уколико се настави процес преношења суверености са држава чланица на Европску унију за претпоставити је да ће се разлике између Европског парламента и Народне скупштине (или законодавног органа неке друге државе) смањивати. Такав процес би утицао и на повећавање моћи Европског парламента.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Народна Скупштина Републике Србије, Европски парламент, положај,  историјскоправна ретроспектива, састав, надлежност, сличности и разлике.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бојанић, Б., Парламент у уставном развоју Србије, докторска дисертација, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2016.
 • Вукадиновић, Р., Увод у институције и право Европске уније, Крагујевац, 2010.
 • Ђорђевић, М., Суспензивни вето председника Републике, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2020
 • Јовановић, С., Влада Милана Обреновића, II, Београд, 1990
 • Марковић Р., Правне последице парламентарних избора према схватањима Михаила Илића, Зборник радова: Правна и политичка мисао Михаила Илића, Београд, 1994.
 • Марковић, Р., Устав Републике Србије, Предговор: Устав Републике Србије од 2006.
 • критички поглед, Београд, 2006.
 • Марковић, Р., Уставно право, Београд, 2014.
 • Пејић, И., Парламентарни одбори и скупштински пленум: функционисање Народне скупштине Србије, Правна ријеч, бр. 14/2007-
 • Пејић, И., Парламентарно право, Ниш, 2011.
 • Петров, В., (Не)моћ модерног парламента, Правни живот, вол. 57, бр. 14/2008.
 • Орловић, С., Начело поделе власти у уставном развоју Србије, Београд, 2008.
 • Орловић, С., Народна скупштина Србије и Европски парламент – једно уставноправно поређење, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2011.
 • Орловић, С., Уставно право, Нови Сад, 2019.
 • Симић, Ј., Европски парламент: Актер у одлучивању Европској унији, Београд, 2010.
 • Чепо, Д., Еуропски парламент: кога представља, како ради и треба ли га мијењати? Политичке анализе, бр. 14/2013.
 • Чупић, З., Политичке странке у Европској унији, Београд, 2016.