КОНВЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 309-335)

АУТОР(И): Бранислав Симоновић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.309S

САЖЕТАК:

У раду се врши анализа одредби 5, 6, 13 и 63 Конвенције Уједињених нација против корупције, у којима се дефинише улога цивилног друштва у антикорупционим настојањима.

У другом делу рада спроведена је теоријска расправа о значају цивилног друштва при сузбијању корупције. Указује се на неке специфичности са којим се сусрећу организације цивилног друштва при указивању на корупцију у државама у којима не постоји политичка воља за борбу против те врсте криминала. На крају рада указано је на стање у Србији по тим питањима и дати су закључци.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

корупција; конвенција Уједињених нација против корупције; цивилно друштво и борба против корупције

ЛИТЕРАТУРА:

 • Brinkerhoff, D., Unpacking the concept of political will to confront corruption, U4BRIEF, May 2010 – No. 1. www.U4.no. https://www.u4. no/ publications/ unpacking-the-concept-of- political-will-to-confront-corruption.pdf
 • Brunelle-Quraishi, O., The Relevancy and Effectiveness of the United Nations Convention Against Corruption, 2010, Université de Montréal Faculté des études supérieures et postdoctorales. https://papyrus.bib. umontreal. ca/xmlui/ bitstream/handle/1866/9037/Brunelle- Quraishi_Ophelie_2011_memoire. pdf? sequence=2&isAllowed=y
 • Vlassis, D., Article 9 of the United Nations convention against corruption (UNCAC): implementation and practice, 19th Unafei UNAC training programme visiting experts’ papers, https://www.unafei.or.jp/ publications/pdf/RS_ No101/No101_ 22_ VE_Vlassis_2.pdf
 • Vlassis., D., The United Nations Convention against corruption: overview of its contents and future action, In: Ant. N. Sakkoulas Publications L.P. 2017. Извор: http://crime-in- crisis.com/en/wp-content/uploads/2017/06/37-VLASSIS-KOURAKIS-FS_Final_Draft _26.4.17.pdf Вуковић, Д., Владавина права, Зборник радова: Подривање демократије: Процеси и институције у Србији од 2010. до 2020. године, Београд, 2021.
 • De Vrieze, F., Glušac, L., Parliament’s relationship to anti-corruption agencies, Evidence from Lithuania, Ukraine and Serbia, London, WFD, July 2020.
 • Eigen, P., The Role of Civil Society, In: Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, Transparency International, Berlin, Germany, April, 1998. https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/full_text_english.pdf
 • Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције (Сл. лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 12/2005).
 • Zhang, Y., What Can We Learn from Worldwide Anti-Corruption Practices? In: Zhang, Y., Lavena Cecilia, L. F. (editors), Government anti-corruption strategies a cross-cultural perspective, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015.
 • Ивковић, А. и др., Извештај из сенке, Стање демократије у Србији 2021, Београд, 2021. Извештај Европске Комисије за 2021. годину, Стразбур, 19. 10. 2021. Извор: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/iz vestaj_ek_oktobar_21.PDF
 • Cramer, B., Anti-Corruption Actions: Nongovernmental and Intergovernmental Organizations, In: Zhang, Y., Cecilia, L. F. (editors), Government anti-corruption strategies, a cross-cultural perspective, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. стр. 1-22.
 • Kassab, S., H., Rosen, J., Corruption, institutions, and fragile states, Palgrave Macmillan, 2019. Khan, M., The Role of Civil Society and Patron-Client Networks in the Analysis of Corruption, In: Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, Transparency International, Berlin, Germany, April, 1998. https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/ full_text_english.pdf
 • Kpundeh, S., Political Will in Fighting Corruption In: Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, Transparency International, Berlin, Germany, April, 1998, 71. Kubbe, I., Elites and Corruption in European Democracies, In: Parties, Governments and Elites, The Comparative Study of Democracy, Harfst, Ph., Kubbe. I., Poguntke, T., (Eds.), Springer VS, 2017.
 • Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption – Basic Documents, United Nation Office on Drugs and Crime, 2011.
 • Мека цензура, Промене у медијском сектору – са горег на лошије, Балканска истраживачка мрежа, Београд, 2016.
 • Overview of corruption and anti-corruption in Serbia: Changes in the last 10 years, Transparency International, U4 Helpdesk Answer 2020.
 • Селаковић, Б., Стевковски, Д., Теофиловић И., Грбовић, П., Матрица за праћење подстицајног окружења за развој цивилног друштва. Извештај за Србију 2019, Балканска мрежа за равој цивилног друштва, март 2020.
 • Симоновић, Б., Политичка воља као conditio sine quo non имплементације међународних антикорупционих конвенција – осврт на Конвенцију Уједињених нација против корупције. Зборник радова Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, Крагујевац, 2021.
 • Simonović, B., Challenges in Controlling, Combating, and Preventing Corruption in Developing Countries, In: Kratcoski, P., Edelbacher, M., Fraud and Corruption Major Types, Prevention, and Control, Springer, 2018.
 • Славиша, О., Политика и демократија у време дезинформисања, Зборник радова са редовне међународне конференције Удружења за политичке науке Србије, одржане 25- 26. 09. 2021, Београд, 2022.
 • Tamesis, P., Different Perspectives of International Development Organisations in the Fight Against Corruption, In: Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, Transparency International, Berlin, Germany, April, 1998.
 • Technical guide to the United Nations convention against corruption, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2009.
 • Trivunovic, М., Taxell, N., Johnsøn, J., Cássia Biason, R., The role of civil society in the UNCAC review process, Moving beyond compliance? Anti-Corruption Resource Centre, U4 Issue, May 2013 No 4.
 • United Nations Convention against Corruption, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, United Nations, New York, 2004.
 • Устав Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021).
 • Hechler, H., Fenner- Zinkernagel, G., Koechlin, L., Morris, D., Can UNCAC address grand corruption? A political economy analysis of the UN Convention against Corruption and its implementation in three countries, October 2011: 2, U4 REPORT. https://www.cmi.no/publications/file/4226-can-uncac-address-grand-corruption.pdf
 • Hechler, H., Huter, M., Scaturro, R., Series ed.: Jessica Schultz, UNCAC in a nutshell 2019, A quick guide to the United Nations Convention against Corruption for donor agency and embassy staff, U4 Guide 2019:2.
 • Hechler, H., UNCAC in a nutshell, A quick guide to the United Nations Convention against Corruption for embassy and donor agency staff, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Brief September 2010:6 (updated May 2017).
 • Hussmann, K., Hechler,H., Peñailillo, M., Institutional arrangements for corruption prevention: Considerations for the implementation of the United Nations Convention against Corruption, Article 6, U4 ISSUE 2009:4, https://www.u4.no/publications/institutional-arrangements-for- corruption-prevention-considerations-for-the-implementation-of-the-united-nations-convention- against-corruption-article-6.pdf
 • Weilert, K. A., United Nations Convention against Corruption (uncac) – After Ten Years of Being in Force, chapter 7, U: United Nations Convention against Corruption (UNCAC) – After Ten Years of Being in Force. (2016). Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 19(1).