Категорија 2019

КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД КАЗНЕНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ТВРТКЕ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Гласник права 1 (2019), (стр. 123-139)  АУТОР: Драган Златовић, Анте Галић Е-АДРЕСА: zlatovic@vus.hr Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Нови Казнени закон Републике Хрватске из 2011. године унио је низ новина у казненоправну заштиту знакова разликовања. У знакове разликовања…

Детаљније

ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА – ЗАКОНСКА РЕШЕЊА И ПРОТИВРЕЧНОСТИ У СУДСКОЈ ПРАКСИ

Гласник права 1 (2019), (стр. 107-122)  АУТОР: Саво Ђурђић Е-АДРЕСА: savo.djurdjic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У члану 79. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица је одређено да суд може малолетника…

Детаљније

ОСНОВНИ МЕХАНИЗМИ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СЛУЖБИ ПОДСТИЦАЈА КОНКУРЕНТНОСТИ ИНДУСТРИЈЕ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ

Гласник права 1 (2019), (стр. 91-105)  АУТОР: Ненад Дугалић Е-АДРЕСА: sonenesa10@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Економска политика, поред макроекономске стабилизације има задатак да подстиче позитивне промене у привредном систему, а да благовремено и ефикасно спречи или умањи…

Детаљније

МЕЂУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ ПРАВНИ ОКВИРИ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОДАТКЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ПАЦИЈЕНТА

Гласник права 1 (2019), (стр. 71-88)  АУТОР: Радоје Брковић Е-АДРЕСА: rbrkovic@jura.kg.ac.rs  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право на заштиту приватности пацијената је доста комплексно, јер се односи на поверљивост и приватност чињеница о здравственом стању пацијената, медицинском положају,…

Детаљније

ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА НА ПОЈЕДИНАЧНУ ПРЕДСТАВКУ ЕВРОПСКОМ СУДУ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Гласник права 1 (2019), (стр. 41-69)  АУТОР: Милан Давидовић Е-АДРЕСА: milan.davidovic@kv.vi.sud.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор се у раду бави злоупотребом процесног права на појединачну представку Европском суду за људска права. Анализом одлука Суда аутор долази до…

Детаљније

ПОКЛОН ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ У НАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Гласник права 1 (2019), (стр. 19-39)  АУТОР: Слободан Даковић Е-АДРЕСА: dakovic91@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У Нацрту Грађанског законика Републике Србије је предложено правно уређење поклона за случај смрти, међу одељком који се односи на поклон (дар).…

Детаљније

УСТАВНОСУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ ПУТЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ СА ОСВРТОМ НА ПРАВНИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Гласник права 1 (2019), (стр. 3-17)  АУТОР: Сања Голијанин Е-АДРЕСА: sanja.golijanin@pravni.ues.rs.ba Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уставна жалба представља облик уставносудске контроле управе само када предмет уставне жалбе могу бити појединачни правни акти управе, тј. управни акти и…

Детаљније

Гласник права 1 (2019)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) Сања Голијанин, УСТАВНОСУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ ПУТЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ СА ОСВРТОМ НА ПРАВНИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 10.46793.003G 3-17 Слободан Даковић, ПОКЛОН ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ У НАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 10.46793.019D 19-39 Милан Давидовић, ЗЛОУПОТРЕБА…

Детаљније