МЕЂУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ ПРАВНИ ОКВИРИ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОДАТКЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ПАЦИЈЕНТА

Гласник права 1 (2019), (стр. 71-88) 

АУТОР: Радоје Брковић

Е-АДРЕСА: rbrkovic@jura.kg.ac.rs 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1001.071B

САЖЕТАК:

Право на заштиту приватности пацијената је доста комплексно, јер се односи на поверљивост и приватност чињеница о здравственом стању пацијената, медицинском положају, поступку лечења, перспективама излечења, породичним приликама и сл. У данашњим условима информационо-комуникационих технологија врло је важно утврдити под којим условима могу, а под којим морају, подаци о здравственом стању, пре свега запослених осигураника као пацијената, бити доступни, у најширем смислу, јавности (другим здравственим радницима, члановима уже породице, надлежним јавним телима, судовима и сл.). Важно је утврдити границе заштите осетљивих података о здравственом стању пацијената. Потребно је обезбедити правне гаранције о заштити података пацијената, а у вези са обрадом података о његовом здравственом стању и слободним протоком таквих података. Ради реализације заштите права приватности пацијената, одговорни су законодавна тела, судови, медицинска етика и субјекти инфроматичких делатности. У раду ћемо навести најважније међународне и европске стандарде, који се односе на горе наведена питања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

пацијент, здравствена заштита, међународни акти, европски стандарди.

ЛИТЕРАТУРА: