ПОКЛОН ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ У НАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Гласник права 1 (2019), (стр. 19-39) 

АУТОР: Слободан Даковић

Е-АДРЕСА: dakovic91@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1001.019D

САЖЕТАК:

У Нацрту Грађанског законика Републике Србије је предложено правно уређење поклона за случај смрти, међу одељком који се односи на поклон (дар). Сложености овог института се испољава у недоумици, да ли га карактерише искључиво уговорноправна природа, или садржи и карактеристике наследноправне природе. Ако је једна од његових карактеристика право поклонодавца да једностраном изјавом воље раскине уговор о поклону за случај смрти, као што оставилац може у завештању опозвати раније учињени легат, онда је поклона за случај смрти несумњиво правни посао који садржи и наследноправне елементе. Друга дилема тиче се у односу на која лица би поклонодавац имао право да раскине уговор о поклону за случај смрти, да ли то право има у односу на поклонопрмца, или евентуално само у односу на наследнике поклонопримца, у случају када је надживеo поклонопримца.

Аутор ће анализом предложеног решења за поклон за случај смрти из Нацрта Грађанског законика Републике Србије дати своје виђење на питања и недоумице које се тичу појма, правне природе и осталих карактеристика овог института. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

поклон за случај смрти, Нацрт Грађанског законика Републике Србије, поклонодавац, поклонопримац.

ЛИТЕРАТУРА: