Категорија 2019

ДЕМОКРАТИЈА У ЕРИ ПОСТСУВЕРЕНОСТИ

Гласник права 2 (2019), (стр. 147-157)  АУТОР: Дејан Симић Е-АДРЕСА: simke979@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће истражени домети и границе демократије у ери глобализације и реструктурирања државно-правног поретка, посебно критичко преиспитивање глобализоване демократије и…

Детаљније

ФОРМА УГОВОРА О ПОКЛОНУ

Гласник права 2 (2019), (стр. 131-146)  АУТОР: Тијанa Баћовић Е-АДРЕСА: tijana.bacovic@pravni.ues.rs.ba  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уговор о поклону представља формалан правни посао. Формализам поклона представља одступање од начела консенсуализма, као доминантног принципа савременог уговорног права. У Републици…

Детаљније

МЕСТО ЗЕМАЉА БРИКС-А НА ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМСКОЈ МАПИ СВЕТА

Гласник права 2 (2019), (стр. 117-128)  АУТОР: Ненад Дугалић Е-АДРЕСА: sonenesa10@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Акроним ‘БРИК’ означава Бразил, Руску Федерацију, Индију и Кину. Прво је скован 2001. године од стране Џима О’ Нила, тада шефа глобалних…

Детаљније

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРАВНИХ ЛЕКОВА, ПОСЕБНО У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ И КРОЗ ПОЛОЖАЈ УМЕШАЧА

Гласник права 2 (2019), (стр. 91-115)  АУТОР: Јелена Чановић Е-АДРЕСА: jcanovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У домаћем парничном процесном праву, правна природа правних лекова, разлози правне сигурности и потреба да се правна заштита пружи у разумном року,…

Детаљније

ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ЧЛАНА УПРАВЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА: НОВА САНКЦИЈА ЗА ПОВРЕДУ ДУЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОСЛОВА И РАДЊИ СА ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСОМ У СРПСКОМ ПРАВУ

Гласник права 2 (2019), (стр. 81-90)  АУТОР: Борко Михајловић Е-АДРЕСА: bmihajlovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Измене и допуне Закона о привредним друштвима из јуна 2018. године значајно су утицале на дужност пријављивања послова и радњи у којима…

Детаљније

ТОК ПОСТУПКА ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Гласник права 2 (2019), (стр. 67-79)  АУТОР: Зоран Јовановић Е-АДРЕСА: zjovanovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У Републици Србији су новим Законом о општем управном поступку из 2016. године извршене одређене измене које се односе на ток поступка…

Детаљније

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАЗНЕ ПРЕМА ФРАНЦУСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ОД 1810. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2019), (стр. 51-66)  АУТОР: Милица Маринковић Е-АДРЕСА: milica.marinkovic93@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је индивидуализација казне у француском Кривичном законику од 1810. године (Code pénal de 1810). Реч је Законику који је донео…

Детаљније

РЕЛАЦИЈА У ЧЛАНУ 181 ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА И У СРЕДЊОВЕКОВНИМ РУСКИМ ПРАВНИМ СПОМЕНИЦИМА

Гласник права 2 (2019), (стр. 37-50)  АУТОР: Зоран Чворовић Е-АДРЕСА: zcvorovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутор анализира члан 181 Душановог законика о искључивом праву владара да суди у оним предметима који су се због фактичке…

Детаљније

ЛИШЕЊЕ СЛОБОДЕ МАЛОЛЕТНИХ МИГРАНАТА СА И БЕЗ ПРАТЊЕ ПРЕМА СТАВОВИМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Гласник права 2 (2019), (стр. 17-36)  АУТОР: Вељко Турањанин Е-АДРЕСА: vturanjanin@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду објашњава једно од најпроблематичнијих питања мигрантске кризе, а то је лишење слободе детета мигранта које нема пратњу на свом…

Детаљније