УСТАВНОСУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ ПУТЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ СА ОСВРТОМ НА ПРАВНИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Гласник права 1 (2019), (стр. 3-17) 

АУТОР: Сања Голијанин

Е-АДРЕСА: sanja.golijanin@pravni.ues.rs.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1001.003G

САЖЕТАК:

Уставна жалба представља облик уставносудске контроле управе само када предмет уставне жалбе могу бити појединачни правни акти управе, тј. управни акти и материјални акти управе, тј. управне радње. У том контексту, аутор разматра предмет уставне жалбе у појединим правним системима, са посебним освртом на могућност уставносудске контроле управе путем института апелације који постоји у правном систему Босне и Херцеговине. На опредјељеност аутора да размотри ову проблематику, првенствено кроз анализу прихваћених рјешења у праву Босне и Херцеговине и досадашње праксе Уставног суда Босне и Херцеговине, утицала је чињеница да се апелацијом, која заправо има уобичајене карактеристике уставне жалбе, могу оспоравати само судске одлуке. Сходно томе, отвара се питање могућности контроле уставности аката управе путем овог правног средства.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уставна жалба, управни акти, управне радње, уставна права и слободе, апелација, Уставни суд Босне и Херцеговине

ЛИТЕРАТУРА: