Категорија 2019

УСЛОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЕНЕРА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 83-134 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У пирамиди стручних кадрова који обављају стручне послове у спорту, спортски тренери се налазе на првом месту и чине основни стручни…

Детаљније

НОВИНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 63-79 АУТОР(И): Андреј Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Имајући у виду да је туристичко-угоститељска делатност недавно системски регулисана са два нова закона – Законом о туризму и Законом о…

Детаљније

УГОВОРИ О ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 51-59 АУТОР(И): Данијела Глушац Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Начин извршења обавезе осигуравача и права из уговора о осигурању живота зависе од тога који је догађај из живота осигураника покривен…

Детаљније

ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 39-50 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Код већине уговора грађанског и привредног права, уобичајено је да  уговорне стране преузимају обавезе, односно исте настају тек закључивањем уговора. Има…

Детаљније

УСЛУГЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ БАНКАРСТВА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 25-36 АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Важан фактор привредног развоја јесу финансијска тржишта, која преко разгранате мреже посредника омогућавају повезивање привредних субјеката. Најснажнији и најмоћнији учесници…

Детаљније

ПРОДАЈА ДИГИТАЛНОГ САДРЖАЈА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 3-22 АУТОР(И): Миодраг Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У чланку су изложена правила која су садржана у Директиви ЕУ 2019/770 о одређеним аспектима уговора о испоруци дигиталног садржаја и…

Детаљније

Форум, 2019 1 (1-2) — Годиште 1 свеска 1-2

Download full PDF   DOI: 10.46793/Forum19 УВОДНИК – Славко Ђорђевић, Марко Славковић Наслов рада: Статус наставника на факултету – нека спорна питања (doi:10.46793)АУТОРИ: Радоје Брковић, Мирјана Поповић Наслов рада: Регионализација као мера развоја руралних подручја Републике Србије (doi:10.46793)АУТОРИ: Милош Димитријевић, Никола…

Детаљније

Зборник радова Педагошког факултета 21 (2019)

Преузмите комплетан Зборник 21/2019 DOI: 10.46793/Zbradova21 Садржај   Oља Џинкић (прегледни научни чланак) Историјски приказ реформних педагошких идеја – данашњи исходи и достигнућа (стр. 9–26 DOI: 10.46793   Мариола Ђорђевић (изворни научни чланак) Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика (стр. 27–44)…

Детаљније