Зборник радова Педагошког факултета 21 (2019)

Преузмите комплетан Зборник 21/2019

DOI: 10.46793/Zbradova21

Садржај

 

Oља Џинкић (прегледни научни чланак)

Историјски приказ реформних педагошких идеја – данашњи исходи и достигнућа (стр. 9–26

DOI: 10.46793/Zbradova21.009DZ

 

Мариола Ђорђевић (изворни научни чланак)

Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика (стр. 27–44)

DOI: 10.46793/Zbradova21.027DJ

 

Јелена Стаматовић, Ирена Стојановић (изворни научни чланак)

Школа у превенцији вршњачког насиља (стр. 45–60)

DOI: 10.46793/Zbradova21.045S

 

Александра Јовановић (прегледни научни чланак)

Школска  клима и превенција вршњачких конфликата (стр. 61–76)

DOI: 10.46793/Zbradova21.061J

 

Нена Васојевић, Ивана Вучетић, Снежана Кирин (стручни чланак)

Примена лин менаџмента у школама: приказ студије случаја (стр. 77–88)

DOI: 10.46793/Zbradova21.077V

 

Марија Смуђа, Слађана Луковић, Данијела Петровић (изворни научни чланак)

Социјална дистанца и структура стереотипа ученика основне школе према Ромима: квантитативна и квалитативна анализа (стр. 89–108)

DOI: 10.46793/Zbradova21.089S

 

Рефик Трумић (изворни научни чланак)

Подстицање ангажираности ученика у наставном процесу кроз примјену кооперативног учења (стр. 109–128)

DOI: 10.46793/Zbradova21.109T

 

Мирјана Чутовић, Далиборка Пурић (стручни чланак)

Значај и могућности развијања толеранције посредством књижевног текста код деце предшколског узраста (стр. 129–142)

DOI: 10.46793/Zbradova21.129C

 

Мирјана Стакић (изворни научни чланак)

Бајка као језички предложак у настави граматике у млађим разредима основне школе (стр. 143–156)

DOI: 10.46793/Zbradova21.143S

 

Катарина Мијаљевић (стручни чланак)

Слика Србије у уџбеницима за српски као страни језик објављеним на Универзитeту у Кракову (стр. 157–170)

DOI: 10.46793/Zbradova21.157M

 

Светлана Терзић (изворни научни чланак)

Руске императивне пословице у поређењу са српским (методички аспект) (стр. 171–182)

DOI: 10.46793/Zbradova21.171T

 

Драгица Максимовић (стручни чланак)

Употреба стрипа у наставном материјалу немачког језика за основну школу (стр. 183–192)

DOI: 10.46793/Zbradova21.183M

 

Ненад Милинковић, Сања Маричић (изворни научни чланак)

Приступ садржајима о зависности резултатао од промене компонената рачунских операција у уџбеницима математике (стр. 193–206)

DOI: 10.46793/Zbradova21.193M

 

Мика Ракоњац, Јасмина Милинковић (изворни научни чланак)

Утицај примене различитих репрезентација појмова и процедура на концептуално разумевање (стр. 207–226)

DOI: 10.46793/Zbradova21.207R

 

Марија Ивановић (прегледни научни чланак)

Савремени медији у настави музике – дидактичке специфичности и потенцијали (стр. 227–242)

DOI: 10.46793/Zbradova21.227I

 

Милица Гучанин (прегледни научни чланак)

Физичко васпитање у савременој настави (стр. 243–252)

DOI: 10.46793/Zbradova21.243G

 

Gordana Ljubičić (стручни чланак)

Some Facts about Sports Terminology (стр. 253–262)

DOI: 10.46793/Zbradova21.253LJ

 

Владан Пелемиш, Слободан Павловић, Анита Шолаја (прегледни научни чланак)

Експертни системи у спринту (стр. 263–278)

DOI: 10.46793/Zbradova21.263P

 

Veljko Aleksić (стручни чланак)

Digital Game-based Learning Operationalization Strategies (стр. 279–290)

DOI: 10.46793/Zbradova21.279A