ОСНОВНИ МЕХАНИЗМИ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СЛУЖБИ ПОДСТИЦАЈА КОНКУРЕНТНОСТИ ИНДУСТРИЈЕ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ

Гласник права 1 (2019), (стр. 91-105) 

АУТОР: Ненад Дугалић

Е-АДРЕСА: sonenesa10@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1001.091D

САЖЕТАК:

Економска политика, поред макроекономске стабилизације има задатак да подстиче позитивне промене у привредном систему, а да благовремено и ефикасно спречи или умањи негативне последице. Међутим, управо су данас националне државе ограничене у спровођењу својих функција. Међународни финансијски систем је премрежио национална финансијска тржишта путем добро организованих уговора, који се односе на суштинска економска, политичка и социјална питања савременог света. Зато се, уместо државне уводи финансијска дисциплина од стране међународних финансијских институција. Оне као моћни актери са сопственим интересима испреплетаним на глобалном, наднационалном плану, сада већ плету мрежу будућих односа. За неолиберале, сасвим је нормално да националне државе, у процесу глобализације препуштају свој економски суверенитет тржишту. Ова тржишна концепција нашла је своју примену у многим земљама које су под притиском „међународне целовитости“, демонтирале у буквалном смислу речи, преко ноћи, своје дотадашње друштвене системе и редуковале економске функције својих држава у њима (трећи свет и транзиционе економије). Многе државе примењујући такозвану „шок терапију“ доживеле су велико економско назадовање, што се показало као лоше. Зато земље у развоју морају сачувати свој економски суверенитет и преко инструмената економске политике подићи социјалну структуру друштва.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

економска политика, конкурентност, глобализациja, међународне финансије, либерализација

ЛИТЕРАТУРА: