DOI: 10.46793/zbVU21

Download full text in PDF  

Општа питања

[5-16] Владан Петров, УСТАВНИ ИДЕНТИТЕТ И ВИДОВДАНСКИ УСТАВ (DOI:10.46793/zbVU21.005P)

[17-26] Igor Pellicciari, IL VIDOVDANSKI USTAV COME KEY STUDY PER COMPRENDERE L’EVOLUZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (DOI:10.46793/zbVU21.017P)

[27-43] Мирослав Ђорђевић, ЛЕГИТИМИТЕТ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА – ИДЕАЛИЗАМ БЕЗ РЕАЛНОГ УПОРИШТА (DOI:10.46793/zbVU21.027DJ)

[45-56] Дејан Матић, Теоријскоправни поглед на Видовдански устав (DOI:10.46793/zbVU21.045M)

[57-77] Ђорђе Марковић, ВИДОВДАНСКИ УСТАВ У УЏБЕНИЦИМА УСТАВНОГ ПРАВА – ВЕК КАСНИЈЕ (DOI:10.46793/zbVU21.057M)

[79-89] Алекса Николић, О ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ ИЗ НЕКОЛИКО ПЕРСПЕКТИВА (DOI:10.46793/zbVU21.079N)

Државно уређење

[93-105] Небојша Ранђеловић, Сара Митић, ФЕДЕРАЛИСТИЧКЕ ИДЕЈЕ У НАЦРТИМА ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА (DOI:10.46793/zbVU21.093R)

[107-130] Јелена Вучковић, ВИДОВДАНСКИ УСТАВ – СИМБОЛ (НЕ)ЈЕДИНСТВА ПРВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ (DOI:10.46793/zbVU21.107V)

[131-144] Милош Станић, УНИТАРИЗАМ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА – ИЗМЕЂУ ПРЕДЛАГАНОГ И УСВОЈЕНОГ (DOI:10.46793/zbVU21.131S)

[145-163] Милан Пилиповић, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ КРАЉЕВИНЕ СХС ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ ИЗ 1921. ГОДИНЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛОЖАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (DOI:10.46793/zbVU21.145P)

[165-169] Đelza Alija-Selmanović, Benjamina Karić, “Turski paragraf”- Državnopravni položaj Bosne i Hercegovine u Vidovdanskom ustavu“ (DOI:10.46793/zbVU21.165S)

[171-184] Владимир Микић, УСТАВ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА: ДА ЛИ ЈЕ УСЛОВ ПОЛАГАЊА ЗАКЛЕТВЕ КРАЉУ ПРАВНО ПРЕЈУДИЦИРАЊЕ ФОРМЕ ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА? (DOI:10.46793/zbVU21.171M)

Институције власти

[187-205] Драган Батавељић, Драган Војиновић, Дејан Логарушић, МОДЕЛ ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ У ПРВОМ УСТАВУ ПРВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ – ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ (DOI:10.46793/zbVU21.187B)

[207-219] Željko Bartulović, IZBORI ZA USTAVOTVORNU SKUPŠTINU U MODRUŠKO-RIJEČKOJ ŽUPANIJI 1920. GODINE (DOI:10.46793/zbVU21.207B)

[221-232] Petar Šturanović, Narodna skupština po Vidovdanskom ustavu (DOI:10.46793/zbVU21.221S)

[233-245] Зоран Јовановић, Стефан Андоновић,  УПРАВНО СУДСТВО ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ (DOI:10.46793/zbVU21.233J)

[247-263] Ђорђије Блажић, Аника Ковачевић,  ИЗВРШНА ВЛАСТ У ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ (DOI:10.46793/zbVU21.247B)

Људска права

[267-283] Маја Настић, ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА ПО ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ (DOI:10.46793/zbVU21.267N)

[285-304] Дарко Симовић, Ивана Крстић-Мистриџеловић, ПРОШИРИВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ УСТАВНЕ МАТЕРИЈЕ –СОЦИЈАЛНЕ И ЕКОНОМСКЕ ОДРЕДБЕ У ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ (DOI:10.46793/zbVU21.285S)

[305-318] Драгана Ћорић, ГАРАНЦИЈЕ ЖИВОТА У КРАЉЕВИНИ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА – ОДЈЕЦИ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА У ЊЕГОВОМ ТРАЈАЊУ И ДАНАС (DOI:10.46793/zbVU21.305C)

[319-332] Велибор Џомић, ВЕРСКО ПИТАЊЕ У ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ (DOI:10.46793/zbVU21.319DZ)

[333-349] Ружица Кијевчанин, СЛОБОДА ШТАМПЕ ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ (DOI:10.46793/zbVU21.333K)

Политички аспекти

[353-365] Wolfgang Rohrbach, WECHSELBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER UNTERGEHENDEN DONAUMONARCHIE, ÖSTERREICH UND DEM SHS-KÖNIGREICH (DOI:10.46793/zbVU21.353R)

[367-382] Никола Ивковић, ПОЛИТИЧКИ КОМПЛЕКС ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА (DOI:10.46793/zbVU21.367I)