ПОЛИТИЧКИ КОМПЛЕКС ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 367-382

АУТОР(И): Никола Ивковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/zbVU21.367I

САЖЕТАК:

У раду се анализира политички контекст конституисања заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца. Трагање и евидентирање разлога доношења одређених правних решења започињемо од сагледавања политичких околности на унутрашњем и међународном политичком плану. Даље кроз анализу политичких прилика и социолошког окружења посматра се карактер правних аката који су претходили конститутивном, Крфске и Женевске декларације и коначно Децембарског акта о уједињењу. Након објективизације чина уједињења, централна тема истраживања јесу поступак доношења и политички елементи Видовданског устава. Истраживање је и део покушаја утврђивања чињеница и демистификације питања која оптерећују простор бивших држава Југославије деценијама уназад. Да ли је заједничка држава била грешка или плод рационалних одлука у динамици Европе тога доба? Формално-правно и политички посматрано, све државе бивше заједнице су или у Европској унији или на путу ка чланству са израженом државном жељом да буду део исте заједнице па се и по том основу посматра историјско-политички контекст.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

устав, Женевска декларација, Децембарски акт, централизам, федерализам, легитимитет.

ЛИТЕРАТУРА: