ВИДОВДАНСКИ УСТАВ У УЏБЕНИЦИМА УСТАВНОГ ПРАВА – ВЕК КАСНИЈЕ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 57-77

АУТОР(И): Ђорђе Марковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/zbVU21.057M

САЖЕТАК:

У овом раду, аутор настоји да утврди какав је однос писаца уџбеника уставног права са простора бивше Југославије према тексту Видовданског устава. Тежиште анализе је на уџбеницима који се у тренутку писања рада (школска 2020/21.) користе у настави и за припрему испита из предмета Уставно право на државним правним факултетима, али је анализом обухваћено и неколико уџбеника који представљају својеврсно историјско штиво. Поређењем релевантног материјала биће учињен покушај да се расветли научни, правни па и политички однос различитих аутора према Видовданском уставу а посредно и према самој југословенској држави. Значај ове анализе огледа се у томе што се путем уџбеника уставног права, млади нараштаји – будући правници и припадници друштвених елита држава насталих на југословенским темељима, упознају са својом уставноправном историјом, која их може надахнути на креирање уставноправне будућности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Видовдански устав, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, Југославија, уставно право, универзитетски уџбеник

ЛИТЕРАТУРА: