ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА ПО ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 277-283

АУТОР(И): Маја Настић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/zbVU21.267N

САЖЕТАК:

Полазећи од тога да изборно право представља основно политичко право али и да је важан елемент изборног система, у раду анализирамо како је обезбеђена заштита овог права у уставноправним оквирима који су постављени пре једног века доношењем Видовданског устава.

Развојни пут изборног права је развојни пут демократије те се кроз механизме његове заштите може закључивати о степену развоја демократије и у којој мери се настоји обезбедити исправност избора. Структура рада опредељена је тако да најпре посматрамо нормативни оквир остваривања изборног права. Након тога, заштита изборног права биће анализирана са аспекта материјалноправних и процесноправних гаранција.

Циљ рада је утврдити основна обележја заштите изборног права како би се из тог угла сагледао степен развоја демократије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

изборно право, избори, бирачки списак, Народна скупштина

ЛИТЕРАТУРА: