ФЕДЕРАЛИСТИЧКЕ ИДЕЈЕ У НАЦРТИМА ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 93-105

АУТОР(И): Небојша Ранђеловић, Сара Митић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/zbVU21.093R

САЖЕТАК:

Федералистичке идеје у нацртима устава 1921 године биле су једна од карактеристика процеса стварања Видовданског устава. Оне су такође обележиле касније стање и правни развој Краљевине Југославије, кризе парламентаризма, диктатуре и потоњих догађаја, све до формирања Бановине Хрватске и пропасти Краљевине Југославије. У контексту теме овог рада,  ваља поменути тенденције Хрватске Републиканске сељачке странке и идеје Стјепана Радића, али и друге нацрте устава (нпр. нацрт устава Јосипа Смодлака и сличне нацрте устава). Нарочито је занимљиво размотрити идеју Стојана Протића. Иако је он био експонент политике Народне радикалне странке, залагао се за нацрт устава са елементима федерализма. Ове идеје оставиле су дубоке трагове у уставним проблемима заједничке државе, иако је обележје њеног постојања, све до њене пропасти, била тежња ка унитаризму. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Устав, федерализам, унитаризам, централизам, конституанта, монархија

ЛИТЕРАТУРА: