ТЕОРИЈСКОПРАВНИ ПОГЛЕД НА ВИДОВДАНСКИ УСТАВ

100 година од Видовданског Устава (2021), стр. 45-56

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/zbVU21.045M

САЖЕТАК:

У раду се разматра Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца познатији под именом Видовдански устав. Због бројних контроверзи које су пратиле дати уставни текст приликом његовог стварања и целокупног животног века, овај устав представља најзначајнију тачку преламања вишедеценијских расправа о унитарној и сложеној држави, адекватној политичкој организацији вишенационалних држава, те правном континуитету, односно, дисконтинуитету државно-правног поретка. Како су ова питања готово увек актуелна у српском друштву, потреба за још једним критичким освртом на наведени уставни текст како би се изнова утврдиле и ваљано разумеле поуке Видовданског устава, постаје несумњива.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

унитаризам, монархизам, парламентаризам, југословенство, устав.

ЛИТЕРАТУРА: