Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021)

 

10.46793/NNU21

Download full text in PDF  

САДРЖАЈ

Предговор

I

Марија Марковић, Претпоставке ефикасне онлајн наставе у високом образовању (DOI:10.46793/NNU21.017M)

Маја Босанац, Педагошке импликације дигитализације високошколског образовања (DOI:10.46793/NNU21.031B)

Petra Ivenz, Teaching Intercultural Competences During Distance Learning (DOI:10.46793/NNU21.043I)

Марина Семиз, Компаративни осврт на високо образовање током пандемије ковид-19 (DOI:10.46793/NNU21.055S)

Љиљана Костић, Далиборка Пурић, Ставови студената педагошких и учитељских факултета Западног Балкана о коришћењу електронске књиге  у измењеном друштвеном контексту (DOI:10.46793/NNU21.073K)

Софија Маричић, Анђела Вилотијевић, Комплексно вредновање студената у дигиталном окружењу (DOI:10.46793/NNU21.095M)

Марија Раковић, Специфичности онлајн наставе лексикологије и синтаксе српског језика на Филолошком факултету: изазови и перспективе (DOI:10.46793/NNU21.111R)

Наташа Вученовић, Осврт на употребу дигиталних алата у настави италијанског језика као страног кроз примјер једне наставне јединице (DOI:10.46793/NNU21.123V)

Ирена Селаковић, Модел обрнуте учионице на часовима шпанског као страног језика у измењеном друштвеном контексту (DOI:10.46793/NNU21.135S)

Mojca Žefran, Anja Pirih, Silva Bratož, Education Studentsʼ Attitudes Towards Linguistic Diversity from a Comparative Perspective (DOI:10.46793/NNU21.149Z)

Ана Сарвановић, Марија Павловић, Методика наставе ликовне културе – изазови и могућности  у време пандемије (DOI:10.46793/NNU21.163S)

Adriana Recká, Theoretical and Practical Training of Future Art Teachers in the Digital Environment (DOI:10.46793/NNU21.177R)   

Ана Миловановић, Могућности и изазови наставе драмске уметности у измењеном друштвеном контексту (DOI:10.46793/NNU21.189M)

Татијана Длабач, Аленка Миловановић, Преглед неких алата и техника у вредновању практичне наставе  у области електротехнике (DOI:10.46793/NNU21.203D)

II

Тамара Драгојевић, Нове улоге наставника у измењеном друштвеном контексту (DOI:10.46793/NNU21.219D)

Јелена Максимовић, Недељко Милановић, Јелена Османовић Зајић, Само(процена)наставника о квалитету онлајн наставе током пандемије ковид-19 (DOI:10.46793/NNU21.231M)

Биљана Ђорић, Настава у условима пандемије: класификација утицајних фактора на квалитет е-наставе и перцепцију задовољства (DOI:10.46793/NNU21.245DJ)

Лидија Златић, Драгана Бјекић, Предузетничке и комуникационе компетенције: испреплетаност два конструкта (DOI:10.46793/NNU21.263Z)

Милош Папић, Катарина Карић, Светислав Стојановић, Информациони системи у образовању: ставови наставника у вези употребе електронског дневника (DOI:10.46793/NNU21.281P)

Милан Комненовић, Недељко Милановић, Похађање приватних часова током онлајн наставе проузроковане пандемијом ковид-19 (DOI:10.46793/NNU21.295K)

Јасмина Вељковић, Значај сарадње школске установе и породице за развој личности ученика (DOI:10.46793/NNU21.309V)

Martina Kovačič Kuzmić, Legal Aspects of Distance Learning (DOI:10.46793/NNU21.321K)

Дејан Голубовић, Да ли обуке наставника за рад у дигиталном окружењу утичу на промену односа према дигитализацији наставе? (DOI:10.46793/NNU21.331G)

III

Горан Зељић, Критички поглед на врсте правописних вежби у настави  српског језика (DOI:10.46793/NNU21.343Z)

Мирјана Чутовић, Слободне активности у оквиру наставе српског језика у измењеном друштвеном контексту (DOI:10.46793/NNU21.357C)

Младен Станић, Интернет и настава књижевности: дигитални модернизам (DOI:10.46793/NNU21.371S)

Зорица Ђуровић, Милена Џевердановић Пејовић, Комбиновани приступи у настави језика поморске струке (DOI:10.46793/NNU21.385DJ)

Јелена Павловић Јовановић, Данијела Милчић Ђошић, Организовање часа српског језика по принципу дизајнерског мишљења на примеру обраде романа Робинзон Крусо(DOI:10.46793/NNU21.401PJ)

Ивана Стојков, Некњижевни текстови у букварима – методичке могућности у савременом друштвеном контексту (DOI:10.46793/NNU21.415S)

Ивана Матовић, Методички принципи приближавања условних реченица (енгл. Conditional Sentences) у настави енглеског језика (DOI:10.46793/NNU21.429M)

Роберт Боњковски, Метафоре и пароними у српском жаргону у контексту глотодидактике (DOI:10.46793/NNU21.445B)

Nina Kellerova, Eva Reid, Teaching English Via Literature in the Digital Age (DOI:10.46793/NNU21.459K)

Daniel Doz, Using the History of Mathematics as a Motivational Factor in Teaching Math (DOI:10.46793/NNU21.471D)

Драгана Глоговац, Марина Милошевић, Бојан Лазић, Могућности примене истраживачки засноване наставе (ИН) у почетном математичком образовању (DOI:10.46793/NNU21.483G)

Aleksandra Mihajlović, Nenad Vulović, Sanja Maričić, Teaching Mathematics During the Covid-19 Pandemic – Examining the Perceptions of Class Teachers and Mathematics Teachers (DOI:10.46793/NNU21.501M)

Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič, Assistance to Pupils with Learning Difficulties in Mathematics (DOI:10.46793/NNU21.519Z)

Милана Пиваш, Неформални образовни контекст и настава природе и друштва у измењеном друштвеном контексту – методички приступ и значај (DOI:10.46793/NNU21.531P)

Polona Salober, Nastja Cotič, Darjo Žuljan, Studentsʼ Views on the Use of Information and Communication Technology and Experiential Learning in Science Lessons (DOI:10.46793/NNU21.545S)

Јелена Лукић, Квалитет питања у ТВ школи у настави природе и друштва (DOI:10.46793/NNU21.563L)

Матија Јенко, Барбара Копачин, Повезивање животног окружења деце и њиховог укључивања у хорове (DOI:10.46793/NNU21.577J)

Драган Радовановић, Физичка активност код деце и адолесцената са повишеним и високим крвним притиском (DOI:10.46793/NNU21.593R)

Јасна Максимовић, Шпела Голубовић, Универзални дизајн и приступачност игре у инклузивном окружењу (DOI:10.46793/NNU21.601M)

Катарина Чикош, Учење даровитих у измењеном друштвеном контексту (DOI:10.46793/NNU21.615C)

Љиљана Јерковић, Миле Илић, Инклузивна настава грађанског образовања у измијењеном друштвеном контексту (DOI:10.46793/NNU21.627J)

IV

Буба Стојановић, Значај породице за развијање говорне културе деце предшколског  и ученика млађег школског узраста у измењеним условима рада (DOI:10.46793/NNU21.651S)

Сања Партало, Емпиријски модел пријатељства предшколске дјеце у измијењеном контексту институционалног васпитања (DOI:10.46793/NNU21.665P)

V

Јелена Стаматовић, Мирјана Стакић, Међународни научни скуп на Педагошком факултету у Ужицу (2011–2021): хронолошки преглед и будућа перспектива (DOI:10.46793/NNU21.681S)