DOI: 10.46793/DCP23

Download full text in PDF   

Ненад Ђурђевић, КОЛЕКТИВНИ АСПЕКТ СЛОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ

10.46793/DCP23.005DJ

5-43

Зоран Деврња, ЦРКВЕНО ПРАВО КАО БОГОСЛОВСКА И ПРАВНА НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА – ПРЕДНОСТИ И МАНЕ ДВОЈНОГ НАУЧНОГ ИДЕНТИТЕТА

10.46793/DCP23.045D

45-59

Željko Bartulović, Naum Milković, O SPECIFIČNOSTI PREDMETA PRAVNA POVIJEST RELIGIJSKIH ZAJEDNICA NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U RIJECI

10.46793/DCP23.061B

61-70

Срђан Ђорђевић, Дејан Матић, ТЕОЛОШКЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/DCP23.071M

71-81

Jakub Leković, Ertuğrul Coşkun, ISLAMSKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI SRBIJI

10.46793/DCP23.083L

83-98

Драгана Ћорић, ВЕРА КАО НОРМАТИВНА И АКСИОЛОШКА КАТЕГОРИЈА

10.46793/DCP23.099C

99-107

Драгана Петровић, АНТИНОМИЈА У РАЗУМЕВАЊУ СВЕТОСТИ ЖИВОТА И ДОСТОЈАНСТВЕНЕ СМРТИ

10.46793/DCP23.109P

109-126

Aна Човић, УЛОГА ЦРКВЕ У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ БИОЕТИЧКИХ ПИТАЊА

10.46793/DCP23.127C

127-149

Велибор Џомић, УСТАВ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ОД 1947. ГОДИНЕ

10.46793/DCP23.151X

151-168

Алексиос Панагопулос, КИПАРСКИ МОДЕЛ ОДНОСА ЦРКВЕ И ДРЖАВЕ

10.46793/DCP23.169P

169-184

Драган Батавељић, Wolfgang Rohrbach, ПОЛОЖАЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У УСТАВИМА МОДЕРНЕ СРБИЈЕ

10.46793/DCP23.185B

185-211

Стефан Зељковић, УТЕМЕЉЕЊЕ ДРЖАВНО-ПРАВНОГ И КАНОНСКОГ ПОЛОЖАЈА КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ

10.46793/DCP23.213Z

213-222

Живојин Јаковљевић, СВЕШТЕНИ КАНОНИ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ О САБОРНОСТИ КАО НАЧЕЛУ ЦРКВЕНЕ УПРАВЕ

10.46793/DCP23.223J

223-230

Милош Станић, ДОЗВОЉЕНОСТ УНОШЕЊА РЕЛИГИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА У СЕКУЛАРНУ ЗАКЛЕТВУ ШЕФА ДРЖАВЕ

10.46793/DCP23.231S

231-245

Dževad Drino, Maja Drino Škandro, LAW OF EVIDENCE – ULOGA RIMSKO-KANONSKOG POSTUPKA U RAZVITKU DOKAZNOG PRAVA

10.46793/DCP23.247D

247-254

Вишња Ранђеловић, КРИВИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРОБА

10.46793/DCP23.255R

255-267

Марко Миловић, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ (МОРАЛА)  СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

10.46793/DCP23.269M

269-279

Стевица С. Карапанџин, ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ВОЈНИХ СВЕШТЕНИКА И ВЕРСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

10.46793/DCP23.281K

281-298

Бранислав Матић, УЛОГА СВЕШТЕНОСЛУЖИТЕЉА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

10.46793/DCP23.299M

299-313

Александар Васиљевић, ПРАВНА ЗАШТИТА ЦРКВЕНЕ ИМОВИНЕ: ПРАВНО-ИСТОРИЈСКА АНАЛИЗА, УСТАВ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ЗАКОН О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

10.46793/DCP23.315V

315-331

Милан Андрић, ПРАВНО ДЕЈСТВО УРЕДБЕ О АУТОРСКИМ ПРАВИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ЊЕНИХ АРХИЈЕРЕЈА/ПАТРИЈАРАХА, МИТРОПОЛИТА И ЕПИСКОПА/ И МОГУЋИ ДОМЕТИ ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

10.46793/DCP23.333A

333-342

Срђа Трифковић, ДЕХРИСТИЈАНИЗАЦИЈА: ТЕМЕЉ СУМРАКА ЗАПАДА

10.46793/DCP23.343T

343-366

Никифор Миловић, МОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЕВРОПИ: РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА

10.46793/DCP23.367M

367-395

Никола Ивковић, СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ И ВЕРСКА ДИСКРИМИНАЦИЈА

10.46793/DCP23.397I

397-412

Андрија Поповић, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СЛОБОДУ ВЕРОИСПОВЕСТИ И ВЕРСКУ ДИСКРИМИНАЦИЈУ КАО ЊЕНУ СУПРОТНОСТ

10.46793/DCP23.413P

413-430