НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ПО ЗАКОНУ О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Гласник права 2 (2022), (стр. 39-53) 
 

АУТОР: Јасмина Рајковић

Е-АДРЕСА: jasmina.rajkovic.ar@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1302.39R

САЖЕТАК:

Стратешко опредељење Републике Србије за европске интеграције подразумева и усклађивање свих релевантних домаћих прописа са прописима Европске уније у које спада и правна регулатива набављања, држања и ношења оружја. Закон о оружју и муницији донет је 20.02.2015. године, а његова пуна примена почела је од 05.03.2016. године. Доношење новог закона о оружју и муницији требало је да оствари два циља. Први, да омогући ефикасну контролу поседовања оружја и на тај начин спречи његове злоупотребе и побољша безбедност грађана Републике Србије. Други, да власницима оружја у легалном поседу омогући да оружје несметано поседују и користе га у законом дозвољене сврхе лова, спорта и колекционарства. Проблем који ће бити анализиран у раду управо је анализа испуњености ова два циља после скоро шест година од почетка примене закона. Ову анализу аутор је извршио упоређивањем основних статистичких података о оружју од почетка примене „новог“ закона у односу на основне статистичке податке о оружју у време примене „старог“ закона о оружју и муницији. На крају рада аутор даје предлоге за ефикаснију примену закона о оружју и муницији, као и предлоге будућих решења у области набављања, држања и ношења оружја.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

оружје, набављање оружја, држање оружја, ношење оружја.

ЛИТЕРАТУРА: