Sistеmi zа uprаvlјаnjе distribuirаnim еnеrgеtskim rеsursimа: stanje u oblasti / Distributed Energy Resource Management Systems: State of the Art

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 24- 29)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Lukа Strеzоski

Е-АДРЕСА / E-MAIL: lukastrezoski@uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-3.24S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Ovaj rad istražuje sisteme za upravljanje distribuiranim energetskim resursima (DERMS), inovativne softverske platforme dizajnirane da pruže operatorima distributivnog sistema (DSO) specijalizovani skup alata za optimizaciju integracije i upravljanja značajnom količinom distribuiranih energetskih resursa (DER). U idealnom slučaju, DERMS bi trebalo da obuhvati širok spektar alata, pružajući prednosti kako DSO-ima, tako i krajnjim korisnicima. Međutim, s obzirom na to da se tehnologija DERMS još uvek razvija, njena definicija ostaje nejasna, obuhvatajući različite nivoe softverske hijerarhije, od virtualnih elektrana i DER agregatora do centralizovanih sistema za kontrolne centre distribucijskih preduzeća, poznatih kao „Mrežni DERMS.“ Iako se ove različite tehnologije često kolektivno nazivaju DERMS, one predstavljaju različite koncepte sa različitim skupovima alata, težeći da pruže različite usluge različitim interesnim stranama. Cilj ove studije je da se opiše struktura DERMS alata, da se istaknu izazovie i problemi sa kojima se DSO suočavaju zbog integracije velikog broja DER-ova, i da se izlože mogućnosti prevazilaženja ovih izazova korišćenjem i integracijom različitih nivoa DERMS rešenja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

distribuirаni еnеrgеtski rеsursi, distributivni sistеmi, DЕRМS, DМS

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: