Predlog povezivanja velikih Data Centara i pripadajućih objekata za proizvodnju električne energije u elektroenergetski sistem / A Proposal to Connect Large Data Centers and Associated Power Plants in the Power System

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXV (2023) (стр 51-56)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ivan Vujović, Zoran Stojanović, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vi205041p@student.etf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-2.51V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Izgradnju infrastrukturnih objekata velikih Data Centara (DC-a) obično prate i objekti za proizvodnju električne energije. Ove objekte je potrebno povezati na elektroenergetski sistem (EES) radi obezbjeđivanja napajanja DC-a, odnosno plasiranja proizvedene električne energije iz elektrana. U tu svrhu je neophodno planiranje iskorišćenja postojećih i izgradnju novih razvodnih postrojenja (RP-a). Zbog što optimalnije eksploatacije postojećih resursa i planiranja novih, uz očuvanje stabilnosti EES-a, povezivanje se vrši na pogodno odabranim mjestima. Predlog mjesta i načina priključena DC-a na konkretni EES obrađen je u u prvom dijelu rada. Navedeni su postojeći elementi RP-a predviđeni za korišćenje u ovu svrhu, odnosno novi elementi koje je potrebno implementirati, kao i njihov položaj u EES-u. Drugi dio rada odnosi se na način povezivanja izvora električne energije, koji su dio DC-a u širem smislu, na EES. Dat je osvrt na ograničenja kapaciteta postojećih resursa RP-a i predlog izgradnje novih. Prilikom priključenja bilo kog od navedenih objekata neophodno je voditi računa o očuvanju redundanse u napajanju DC-a. Razmjena informacija između komunikacionih sistema DC-a, objekata za proizvodnju električne energije i EES-a omogućava brzu i efikasnu reakciju na moguće poremećaje ili potpunu nefunkcionalnost pojedinačnih objekata DC-a u širem smislu i djelova EES-a, odnosno EES-a u cjelini. Predlog komunikacionog povezivanja DC-a i EES-a obrađen je u trećem dijelu rada. Na kraju rada predstavljen je uopšteni zaključak o načinu realizacije povezivanja DC-a u širem smislu na osnovu konkretnog primjera realizacije koji je prethodno opisan

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Data Centar, elektroenergetski sistem, razvodno postrojenje, vod, komunikaciona infrastruktura

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: