Planiranje energetske budućnosti grada: SWOT analiza – Studija slučaja grada Kragujevca / Planning the Energy Future of the City: SWOT Analysis – Case Study of the City of Kragujevac

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXV (2023) (стр 22-28)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Jelena Nikolić, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović, Mladen Josijević, Dubravka Živković

Е-АДРЕСА / E-MAIL: jelena.nikolic@fink.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-2.22N

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Smanjenje emisije ugljen-dioksida i postizanje klimatske neutralnosti jedan je od glavnih izazova današnjice. S tim u vezi, prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije predstavlja cilj energetskih planiranja u različitim zemljama širom sveta. Kao odgovor na globalnu težnju, ali i na pariski sporazum, Republika Srbija je predstavila nacrt dokumenta „Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan, za period od 2021. do 2030. godine, uključujući perspektivu do 2050“. Međutim, kada je reč o dugoročnom energetskom planiranju  na državnom nivou, važno je osvrnuti se na gradove, jer se u njima, na globalnom nivou, koristi više od 75% primarne energije. Postizanje klimatski neutralnih gradova zahteva vreme, kao i opsežnu analizu energetskog potencijala. Cilj ovog rada je sprovođenje SWOT analize planiranja budućeg energetskog sistema, na primeru grada Kragujevca. Rad prikazuje sve prednosti i snage na putu smanjenje ugljeničnog otiska, ali i sve nedostatke i pretnje sa kojima se zainteresovane strane mogu suočiti. Sprovedena SWOT analiza je urađena u skladu sa svim dostupnim podacima i, kao takva, rezultira prikazivanjem sadašnjih energetskih potreba i uvidom u moguće buduće pravce energetskog razvoja Grada Kragujevca, uz osvrt na nacionalnu i lokalnu energetski politiku.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Energetsko planiranje, klimatski neutralni gradovi, SWOT analiza, obnovljivi izvori energije

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: