Uticaj novih energetskih tehnologija na nivo energetske pravde / The Impact of New Energy Technologies on the Level of Energy Justice

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXV (2023) (стр 10-15)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Miroslav Parović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: miroslav.parovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-2.10P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Savremeni koncept energetske tranzicije podrazumeva praćenje matrice u kojoj su ključni elementi dekarbonizacija, digitalizacija, decentralizacija i demokratizacija energetskog sektora. Pri tome, težnja je da se čitav proces sprovodi na pravičan način vodeći računa o izbalansiranosti energetske trileme.  Imajući u vidu ovako postavljene zahteve, jasno je da se oni teško mogu dostići upotrebom samo konvencialnih energetskih tehnologija, bez obzira da li su bazirani na upotrebi fosilnih ili obnovljivih izvora energije. Zbog toga se ubrzano radi na razvoju novih energetskih tehnologija koje bi trebalo da doprinesu lakšem dostizanju postavljenih ciljeva. Međutim, nemaju sve nove energetske tehnologije jednak uticaj na poboljšanje stepena energetske pravde u društvu, a neke od njih čak mogu izazvati i efekte suprotne od željenih. U radu se analiziraju mali modularni nuklearni reaktori (small modular reactors-SMRs) i veliki baterijski sistemi za skladištenje energije (battery energy storage system – BESS). Ove dve vrste tehnologija su izabrane jer su blizu masovne upotrebe u energetskim sistemima. Takođe, primetan je i snažan uticaj različitih lobističkih grupa koje teže da nametnu ova rešenja kao obavezne elemente savremenih energetskih sistema. Cilj istraživanja je sagledavanje uticaja koje bi ove dve tehnologije mogle imati na društvo, ali i na geopolitičku poziciju države u kojoj se implementiraju. Kao jedan od ključnih kriterijuma za analizu uzet je efekat primenjenih energetskih rešenja na kompleksne oblike socijalnih i organizacionih tehnologija (npr. uticaj na razvoj obrazovne infrastrukture).

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

pravedna energetska tranzicija, energetska trilema, savremene energetske tehnologije

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: