Razvoj energetskih zajednica kao aktivna mera za podsticaj pravedne energetske tranzicije u Republici Srbiji / Development of Energy Communities as an Active Measure to Encourage a Just Energy Transition in the Republic of Serbia energija

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXIV, 2022, (str. 33-39)

АУТОР(И): Miroslav Parović

Е-АДРЕСА: miroslav.parovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-2.33P

САЖЕТАК:

Jedna od glavnih odlika energetskog sistema Republike Srbije je izuzetno visok stepen centralizacije. Ovakva situacija u velikoj meri uslovljava planiranje energetske tranzicije pristupom „odozgo na dole“. Na ovaj način se zadržava postojeće stanje visokog nivoa centralizacije energetskog sistema čime se u velikoj meri onemogućava eliminisanje postojećih nepravdi. Ujedno, narušava se matrica 3D (dekarbonizacija, decentralizacija i digitalizacija) koja čini osnovu svake savremene energetske tranzicije.
U radu se analizira mogućnost promene pristupa u planiranju i sprovođenju energetske tranzicije. Promena podrazumeva uvažavanje principa „odozdo na gore“. Na ovaj način se podstiče šire uključivanje lokalnih zajednica u energetski sistem. Preduslov ovakvog scenarija je razvoj energetskih građanskih inicijativa (energetskih zajednica). Ovo se može realizovati preko zadruga, dobrotvornih društava ili kroz klasične investicione modele. Uključivanje šire zajednice u proces planiranja i sprovođenja energetske tranzicije omogućava adekvatno saniranje lokalnih nepravdi koje se javljaju kao posledica funkcionisanja energetskog sistema kao i smanjenje energetskog siromaštva. Ukupno gledano, razvoj energetskih zajednica povoljno utiče na povećanje nivoa energetske pravde i stepena pravičnosti u tranziciji ka niskougljeničnoj ekonomiji i energetici.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energetska pravda, energetsko siromaštvo, pravedna energetska tranzicija, energetske zajednice

ЛИТЕРАТУРА: