Категорија Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)

ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 769-789 АУТОР(И): Зоран Павловић, Милан Дакић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се превасходно бави анализом правног оквира као и мера предузетих у Републици Србији ради заштите угрожених потрошача електричне енергије.…

Детаљније

НАЦРТ ЗАКОНА О НАУЦИ И ИСТРАЖИВАЊИМА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 757-765 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду се разматра актуелна ситуација, како у научноистра- живачкој делатности, тако и у услужној делатности у области високог образовања а…

Детаљније

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 749-755 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду даје осврт на сам процес интеграције универзитета. Процес интеграције, можемо констатовати, је незаустављив процес, те је само питање времена…

Детаљније

ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ КАО ПОСЕБНА УСЛУГА ОРГАНА УПРАВЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 735-746 АУТОР(И): Стефан Андоновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада представља институт отворених података органа управе. Отварање података представља једну од најзначајнијих услуга модерне управе која омогућава приближавање управне…

Детаљније

ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 709-734 АУТОР(И): Милан Рапајић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Инспекцијски надзор је према Закону о државној управи један од послова државне управе којим органи државне управе испитују спровођење закона и других…

Детаљније

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 697-708 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Склапање партнерстава између јавног и приватног сектора на локалном нивоу, представља ефикасан начин за решавање инфраструктурних питања и јавних услуга. Због презадужености…

Детаљније

ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР ЗА РАД ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 681-695 АУТОР(И): Жељко Никач, Бранко Лештанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У првој деценији новог миленијума Република Србија је попут осталих држава некадашњег социјалистичког блока кренула путем реформи и транзиције друштва,…

Детаљније

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ЛЕКОВА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 667-678 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Употреба лекова скопчана је са ризиком од наступања штете по пацијента. Опасност од употребе лека може бити различите природе, а с обзиром…

Детаљније

ЖЕНА КОЈА ЖИВИ САМА КАО КОРИСНИЦА УСЛУГА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 651-665 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Једна од значајнијих новина домаћег Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи из 2017. године јесте проширење репродуктивне аутономије жене која живи сама као…

Детаљније

УСЛУГА ХРАНИТЕЉСТВА И ПРАВА ХРАНИТЕЉА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 639-650 АУТОР(И): Вeлисaв Maркoвић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Хранитељство је облик пружања социјалне услуге смештаја детету или одраслој особи коју пружа хранитељ са својом породицом или хранитељ који сам живи…

Детаљније