Категорија Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАЖЊА: ПРАВНИ СТАНДАРД ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 945-958 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада је анализа стандарда професионалне пажње, као једног од услова за постојање непоштене пословне праксе у праву Европске уније и…

Детаљније

„ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЕЧИ У ЗАКОНУ“ КАО МЕРА ПОСТИЗАЊА ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 935-944 АУТОР(И): Драгана Ћорић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Све чешће у оквиру уводног поглавља у законима у Републици Србији, одмах након члана којим се утврђује предмет регулације тог закона, наилазимо…

Детаљније

СУСТАВ НАГРАЂИВАЊА И НАКНАЂИВАЊА ТРОШКОВА ПОСТУПКА КАО ПРЕПРЕКА РЕФОРМИ ПРАВИЛА О УТВРЂИВАЊУ И ПРИСИЛНОЈ НАПЛАТИ НЕСПОРНИХ ТРАЖБИНА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 907-934 АУТОР(И): Звонимир Јелинић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сустав одређивања оврхе на темељу вјеродостојне исправе у којем судјелују јавни биљежници, у великом броју случајева одвјетници те Финанцијска агенција, иначе бивши…

Детаљније

СИГУРНОСТ ЧУВАЊА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА КОД ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ И ЕЛЕКТРОНСКОГ (ИНТЕРНЕТ) БАНКАРСТВА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 899-906 АУТОР(И): Игор Камбовски Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Заштита трансакција и обезбеђивање сигурности чувања и преноса информација код електронске трговине и електронског банкарства је изузетно сложен и скуп процес. Они…

Детаљније

МИНИ СУЂЕЊЕ (MINI – TRIAL) – НОВИ ТАЛАС У РЕШАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 887-898 АУТОР(И): Милена Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Мини суђење је добровољан, неформалан и поверљив поступак у коме странке преко својих заступника, а пред већем, преговарањем настоје да постигну решење…

Детаљније

САВРЕМЕНИ ДОМЕТИ КЛАСИЧНИХ ПОСТУЛАТА ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 875-885 АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор ће настојати да ревитализује значај основних класичних постулата јавне потрошње, полазећи од њихове традиционално прихваћене садржине, уз посебан…

Детаљније

МЕДИЈАЦИЈА КАО ВРСТА УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КАО НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРА У ОКВИРУ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ПРЕМА ПУНОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 857-872 АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор излаже појам медијације као врсте услужне делатности у кривичном поступку с једне стране, и као начин решавања спора…

Детаљније

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОТРОШАЧА У УГОВОРИМА НА ДАЉИНУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 835-856 АУТОР(И): Маја Просо Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ауторица анализира уговор на даљину с посебним нагласком на уговор на даљину склопљен путем телефона, излаже правни оквир уговора на…

Детаљније

ПОСЕБНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА КОД УГОВАРАЊА НА ДАЉИНУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 813-833 АУТОР(И): Мирјана Радовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор анализира нови правни режим уговарања финансијских услуга на даљину, који је у српско право уведен Законом о заштити…

Детаљније

ОДГОВОРНОСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА ЗА КРШЕЊЕ КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 791-811 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Од увођења картелне забране па све до данас, за нарушавање конкуренције одговарају конкуренти који су у међусобној тржишној утакмици колективним актима рестриктивне…

Детаљније