МИНИ СУЂЕЊЕ (MINI – TRIAL) – НОВИ ТАЛАС У РЕШАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 887-898

АУТОР(И): Милена Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.887P

САЖЕТАК:

Мини суђење је добровољан, неформалан и поверљив поступак у коме странке преко својих заступника, а пред већем, преговарањем настоје да постигну решење свог спора. Упркос свом имену, мини суђење није суђење, будући да у њему нема судије нити обавезујуће одлуке. У питању је један од ADR метода. Настао је комбинацијом елемената адјудикативних поступака и елемената медијације и преговарања. За разлику од других ADR метода, који  су углавном погодни за решавање читаве лепезе различитих спорова, поступак мини суђења је ’скројен’ тако да одговара потребама пословне заједнице која тражи поверљиво, брзо и делотворно решавање насталих спорова, без великих трошкова и на начин који ће омогућити странкама одржање постојећег пословног односа, па чак и његово унапређење. Као такав, овај поступак је погодан за решавање спорова насталих између правних лица, трговачких друштава, а нарочито за решавање спорова између корпорација које долазе из различитих правних традиција и култура.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

алтернативно решавање спорова (ADR), добровољан, неформалан, поступак, менаџмент.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Alexander, N., Global Trends in Mediation, Köln 2003.
  • Billings, A., Mini-Trial:Misunderstanding and Miscommunication May Short-Circuit Its Effective Use in Settlements- lightwave Technologies, Inc.v. Corning Glass Works, Journal of Dispute Resolution Vol.1990/Issue 2.
  • Brazil, W., Effective Approaches to Settlement: A Handbook for Lawyers and Judges, 1988. Goldberg, S., Green, E., Sander, F., Dispute Resolution, 1985.
  • Green, D. E., Growth of the Mini-Trials, Litigation, 1982.
  • Edelman & Carr, The Mini-Trial: An Alternative Dispute Resolution Procedure, 42 Arb.J. 7,12/1987.
  • Кнежевић, Г., Павић, В., Арбитража и ADR, Београд, 2010.
  • Calvert, M. D., Out with the Old, in with the New:The Mini-Trial Is the New Wave in Resolving International Disputes, Journal of Dispute Resolution Vol. 1991. Article 8.