Категорија Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)

СЛОЖЕНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БОРБА ЗА КВАНТИТЕТ, КВАЛИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 93-101 АУТОР(И): Свето Пурић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Компаративне предности, које Србија има у производњи пољопривредних производа, ни изблиза нису искоришћене. Вишедеценијском пропадању пољопривреде у Србији мора доћи крај, управо…

Детаљније

ПРАВНА СИГУРНОСТ У УГОВОРУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 71-90 АУТОР(И): Марко Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Правна сигурност у уговору је једна од три најзначајније правне вредности којима тежи уговорно право. Такав положај јој је признат у два…

Детаљније

ЕЛЕМЕНТИ УСЛУГЕ КАО ПОСЕБНОГ ОБЛИКА ПРОИЗВОДА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 59-70 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уврежено је мишљење, не само међу лаицима, да је производ углавном опипљива понуда. Међутим, производ је далеко више од тога. Производ је…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КАО ВИТАЛНА КОМПОНЕНТА СУВРЕМЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ – О ОДГОВОРНОСТИ ПРУЖАТЕЉА УСЛУГА ЗА КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 39-58 АУТОР(И): Срећко Јелинић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У предметном раду аутор истиче, а потом и расправља о различитим питањима у свези с пружањем услуга у националном правном поретку. При…

Детаљније

О УСЛОВНОМ УСЛУЖНОМ ПРАВУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 21-37 АУТОР(И): Миодраг Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Норме чија се примена одлаже, којима се регулишу ситуације које ће тек да наступе спадају у категорију условних норми и оне чине…

Детаљније

ПРАВНА СИГУРНОСТ И СЛОБОДА ПРУЖАЊА УСЛУГА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 3-19 АУТОР(И): Снежана Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада је правна сигурност субјеката услужних послова. Правила која воде правној сигурности у овако осјетљивој области треба да буду јасна,…

Детаљније