СЛОЖЕНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БОРБА ЗА КВАНТИТЕТ, КВАЛИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 93-101

АУТОР(И): Свето Пурић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.093P

САЖЕТАК:

Компаративне предности, које Србија има у производњи пољопривредних производа, ни изблиза нису искоришћене. Вишедеценијском пропадању пољопривреде у Србији мора доћи крај, управо оснивањем земљорадничких задруга у производњи, преради и промету пољопривредних производа. Средства државе, локалне управе и малих задруга морају бити обезбеђена за ову приоритетну намену.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

земљорадничка задруга, производња, промет, прерада, сточарство, воћарство, повртарство, лековито биље, финансије, квалитет, квантитет, континуитет.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Дабић, Љ., Прилог за успостављање нове научне дисциплине: право ревизије јавног сектора, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 3/2018.
  • Гулан, Б., Макроекономија, враћен дух задругарству, новембар 2018.