Категорија Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)

ИЗЈАВЕ ВОЉЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОТОЊЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛНО ОДЛУЧИВАЊЕ: АНТИЦИПИРАНО ОДЛУЧИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА У ЕВРОПСКИМ ПРАВИМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 621-637 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада је разматрање начина уређења антиципираног одлучивања пацијената на нивоу Савета Европе и у земљама германске правне традиције ради указивања…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА И ПРАВО ПРИВАТНОСТИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 601-618 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремене технологије (интернет) и дигитализацију потпуности су промениле начин комуникације међу грађанима и утицале на потпуно концепцијски другачије уређење медијског простора. Грађанима…

Детаљније

АДВОКАТУРА КАО ОБЛИК ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 587-598 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Настанак света и цивилизације пратила су међуљудска неслагања, која су прерастала у спорове. У насталим споровима странке теже очувању и заштити права…

Детаљније

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 567-586 АУТОР(И): Ана Човић, Оливер Николић, Андријана Човић Илић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Потпуна и квалитетна заштита интелектуалне својине представља битан предуслов унапређења квалитета услуга на тржишту, чиме се обезбеђује…

Детаљније

ПРАВНА ЗАШТИТА КОМПЈУТЕРСКОГ ПРОГРАМА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 553-565 АУТОР(И): Маријана Дукић Мијатовић, Надежда Љубојев Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду аутори анализирају правну заштиту компјутерског програма у нашем праву. Постоје бројне недоумице и у Сједињеним Америчким Државама,…

Детаљније

ЗАШТИТА СЛОВА ЖИГОМ У НЕМАЧКОМ И ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 539-552 АУТОР(И): Божин Влашковић, Милица Шутова Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: По ранијим немачким законским решењима и судској пракси слова и групе слова нису могли бити регистровани као жиг, осим када…

Детаљније

УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 527-536 АУТОР(И): Јована Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад преко агенција за привремено запошљавање је једна од флексибилних облика рад и све чешћа алтернатива стандардном запошљавању. Привремено запошљавање или колоквијално…

Детаљније

АГЕНЦИЈСКО ЗАПОШЉАВАЊЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 515-526 АУТОР(И): Урош Радуловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: С обзиром да у Републици Србији не постоји закон који прописује правила о заснивању радног односа преко специјализованих агенција, предмет истраживања ће…

Детаљније

ПОСТУПАК ИЗВАНРЕДНЕ УПРАВЕ: ИНСОЛВЕНЦИЈСКИ МОДЕЛ КАО „ТАЛАЦ“ КРИЗЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 477-513 АУТОР(И): Дејан Бодул, Иво Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Посљедње кризне године на глобалном плану резултирале су недосљедном економском политиком земаља чланица ЕУ која се кретала од политике прокламираног…

Детаљније

ФРОНТИНОВ ОСВРТ НА ПОЛОЖАЈ СТАРАТЕЉА РИМСКОГ ВОДОВОДА (CURATOR AQUARUM)

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 469-475 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Подстакнут Агрипиним достигнућима Август је после његове смрти (12. године п.н.е.) установио сталну службу водоснабдевања на чијем челу је био старатељ водовода…

Детаљније