ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КАО ВИТАЛНА КОМПОНЕНТА СУВРЕМЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ – О ОДГОВОРНОСТИ ПРУЖАТЕЉА УСЛУГА ЗА КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 39-58

АУТОР(И): Срећко Јелинић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.039J

САЖЕТАК:

У предметном раду аутор истиче, а потом и расправља о различитим питањима у свези с пружањем услуга у националном правном поретку. При тому, наглашава, витално значење пружања услуга у националним економијама, ово, дакако, уз производњу роба.

Међутим, док су купци с једне стране изнимно заинтересирани за квалитету робе или ствари коју купују, истовремено или с друге стране тешко је може говорити да постоји једнаки (правни) интерес за квалитету услуге која им се пружа.

Аутор се залаже за разликовање стандарда у квалитети услуге који су прописани правним нормама од оних стандарда или квалитете који су посебно уговорени између даваоца и приматеља услуге. Питање одговорности за неиспуњење уговорене обвезе садржане у пружању услуга прописаном квалитетом или на прописани начин није само теоретско, већ и питање које има или може имати и практично значење у суставу одговорности за штету. Оно се може пратити и кроз развој права о заштити потрошача и у оквиру потрошачког права, опћенито с обзиром на начин на који се начин потрошачи штите у пракси.

С обзиром да се стално појављују нове врсте уговора о услугама, треба се посветити стална брига одредбама о квалитети услуга, које се пружају, уз предвиђање одговарајућих правних и процесних инструмената погодних за подршку и заштиту купаца/корисника услуга у намјери очувања њихових права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге, значај пружање услуга, квалитета, одређивање квалитете, имовинска одговорност за неиспуњење обвезе, заштита дужника у овршном поступку, јавни интерес у заштити дужника и уредном испуњењу услуга, различита судска пракса.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Баковић, T., Лазибат, Т., Дисконфирмацијски модел мјерења квалитете услуга, Симпозиј о квалитети, ХД;К, Еконмски факултет, Загреб, 2011.
  • Благојевић, Т., Круљ, В., Коментар Закона о облигационим односима, Београд, 1980
  • Јосиповић, Т и др., Студија о примјени и учинковитости грађанскоправне заштите потрошача код финанцијских, јавних и телекомуникацијских услуга, Правни факултет, Загреб, 2018.
  • Стипић, М. и др., Развој нових производа у осигуратељном сектору, Свијет осигурања (СО), бр. 7/2009.
Правни извори
  • Закон о заштити потрошача, Народне новине Републике Хрватске, бр. 41/2014, 110/2015, 14/2019.
  • Закон о комуналном господарству, Народне новине Републике Хрватске, бр. 68/2018 и 110/2018.
  • Закон о обвезним односима, Народне новине Републике Хрватске, бр. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015 и 29/2018.