СИГУРНОСТ ЧУВАЊА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА КОД ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ И ЕЛЕКТРОНСКОГ (ИНТЕРНЕТ) БАНКАРСТВА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 899-906

АУТОР(И): Игор Камбовски

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.899K

САЖЕТАК:

Заштита трансакција и обезбеђивање сигурности чувања и преноса информација код електронске трговине и електронског банкарства је изузетно сложен и скуп процес. Они се заснивају на успостављању заштићених система и протокола који ће моћи да идентификују могуће претње и анализирају могуће ризике и губитке који могу настати. Систем захтева инсталацију одређених механизама заштите као што су контрола приступа, аутентификација корисника, шифровање информација и увођење безбедносних протокола. Сваки систем у којем се подаци чувају и обрађују припада групи угрожених система и захтева заштиту. Генерално, свака особа, објект или догађај који потенцијално могу довести до угрожавања сигурности података у систему може се сматрати претњом. Такве претње могу бити случајне (нежељено брисање датотеке са подацима) или намерне (злонамерна модификација осетљивих података или хардвера система). Зато, те претње морају бити идентифициране и спречене, а ако су се већ догодиле, треба провести процедуре за њихово отклањање и минимизирање штете.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

заштита, информације, е-трговина, е-банкарство.

ЛИТЕРАТУРА: