ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 749-755

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.749DJ

САЖЕТАК:

Аутор у раду даје осврт на сам процес интеграције универзитета. Процес интеграције, можемо констатовати, је незаустављив процес, те је само питање времена када ће се и заиста остварити у пракси. Видеће се да тај процес има како својих предности тако и својих битних недостатака, те ћемо покушати да у самом раду сва та својства и прикажемо на систематски и свеобухватан начин. Један од аргумената оних који се залажу за постојање интегрисаних универзитета је и тај да је, између осталог, то неопходно како бисмо реформисали високо образовање и како бисмо пратили развој европског и светског високог образовања. У раду ћемо видети да ли је овај аргумент одржив.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

високо образовање, Универзитет, интеграција, реформа, факултет, департман.

ЛИТЕРАТУРА: