НАЦРТ ЗАКОНА О НАУЦИ И ИСТРАЖИВАЊИМА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Слобода пружања услуга и правна сигурност (2019)  стр. 757-765

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVMajsko.757M

САЖЕТАК:

У овом раду се разматра актуелна ситуација, како у научноистра- живачкој делатности, тако и у услужној делатности у области високог образовања а у контексту недавне јавне расправе поводом Нацрта Закона о науци и истраживању. Имајући у виду непосредан утицај актуелне регулативе која се односи на науку и на квалитет услужне делатности у области високог образовања, сасвим је јасно да управо ова проблематика представља можда и један од најутицајнијих фактора који ће усмеравати развој високог образовања у нас у временима која нам предстоје. Управо из тог разлога, овај рад је посвећен критичкој анализи решења предвиђених у наведеном Нацрту, као и указивању на могућност каквих нових и другачијих праваца у регулисању материје у питању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

наука, истраживање, високо образовање, нови закон, услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Матић, Д., Нови Закон о високом образовању: изазови, странпутице, нова решења, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 8, Крагујевац, 2017.
  • Матић, Д., Закон о високом образовању и аутономија Универзитета, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
  • Матић, Д., Измене и допуне закона о високом образовању и квалитет услуга у овој области.
  • Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.
  • Нацрт закона о науци и истраживању, текст је доступан на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp- content/uploads/2018/12/Nacrt-zakona-o-nauci-i-istrazivanjima-za-javnu-raspravu.pdf
  • Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године – Истраживања за иновације, Службени гласник РС, бр. 25/2016.
  • Образложење Нацрта Закона о науци и истраживању, текст је доступан на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/12/Obrazlozenje-Nacrta-zakona-o-nauci-i- istrazivanjima-javna-rasprava.pdf