Категорија Савремени правни промет и услуге

НОВА ЕУ ОПЋА УРЕДБА О ЗАШТИТИ ОСОБНИХ ПОДАТАКА –ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗБОГ ЊЕНОГ КРШЕЊА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 755-777 АУТОР(И): Маја Буковац Пувача Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У Еуропској унији право на заштиту особних података признато је као једно од темељних права појединаца. Све већа доступност особних података приватноправним…

Детаљније

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И АУТОНОМИЈА УНИВЕРЗИТЕТА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 745-752 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду се разматра проблем аутономије високошколских установа у контексту актуелног Закона о високом образовању. Актуелна ситуација у нашем високом образовању захтева…

Детаљније

РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СРБИЈЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 737-743 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду разматра проблем стратегије развоја информатичког друштва у Србије у другој деценији XXI века, сматрајући овај аспект друштвених односа виталним са…

Детаљније

ПРИМЕР ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПОРОДИЉА У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 727-736 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира пракса онемогућавања равноправног третмана научно-истраживачког рада наставница и сарадница на примеру једног факултета. Напором логичког повезивања чињеничног описа конкретног…

Детаљније

ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАЊЕ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 715-726 АУТОР(И): Свето Пурић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Одговорност за сопствени професионални развој и утицај на колеге са циљем унапређења институције, јесте путоказ којим ова врста лидерства треба да иде. Искуство…

Детаљније

ЈАВНО – ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 697-711 АУТОР(И): Дијана Савић Божић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Земље у транзицији користе разне начине за привлачење страних инвеститора. Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља један од могућих модела инвестирања који локалним самоуправама…

Детаљније

ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ ДРЖАВЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 681-695 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Све управе широм света су у фази оснивања дигиталних информационих инфраструктура у циљу унапређивања рада и реализације њихових јавних задатака, као и у…

Детаљније

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА РАД ПОЛИЦИЈЕ КАО УСЛУЖНОГ СЕРВИСА ГРАЂАНА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 667-679 АУТОР(И): Жељко Никач, Вaнда Божић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У савременом друштву модел организације и начина рада полиције проистиче из правног система држава који се заснива на развоју парламентаризма, демократије…

Детаљније

ПРАВО НА ЗАШТИТУ ГЕНЕТСКЕ ПРИВАТНОСТИ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 651-663 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право на поверљивост медицинских података пацијента као еманација  права пацијента на приватност, пре свега права на поверљивост медицинских података представља једно је од…

Детаљније

УСЛУГЕ ПРЕДУЗИМАЊА ВЕЋИХ МЕДИЦИНСКИХ ЗАХВАТА НАД ДЕТЕТОМ СА АСПЕКТА ВРШЕЊА РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 639-649 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Давање пристанка родитеља на предузимање већих медицинских захвата над дететом  има карактер одлучивања о питањима која битно утичу на живот детета сходно правилима…

Детаљније